Написати листа
НАЦІОНАЛЬНА АКАДЕМІЯ ДЕРЖАВНОГО УПРАВЛІННЯ ПРИ ПРЕЗИДЕНТОВІ УКРАЇНИ карта сайту
       7 - 8 липня 2010 року заступник директора з короткотермінового підвищення кваліфікації - начальник Центру підвищення кваліфікації кадрів Давтян С.Г. і декан факультету державного управління Попов М.П. приймали участь у Всеукраїнському науково-практичному семінарі "Гендерна політика в системі підвищення кваліфікації державних службовців", який проходив у рамках проекту "Програма рівних можливостей та прав жінок в Україні".
       Проект виконується Програмою розвитку ООН та співфінансується Європейським Союзом та ПРООН. Захід було проведено за підтримкою Головного управління державної служби України та Міністерства України у справах сім'ї, молоді та спороту.
       У семінарі взяли участь: О.А. Тертишна - заступник начальника Головдержслужби, Л.С. Кобелянська - керівник Програми рівних можливостей та прав жінок в Україні, Л.В. Сергієва - начальник управління організації професійного навчання державних службовців та посадових осіб місцевого самоврядування Головдержслужби, Т.П. Пажитнова - заступник директора Школи вищого корпусу державної служби, Г.Г. Жуковська - Директор департаменту сімейної та гендерної політики Міністерства України у справах сім'ї, молоді та спороту, Т.В. Нікітіна - голова Центрального комітету професійної спілки працівників державних установ України, Н.Г. Протасова - завідувач кафедри управління освітою Національної академії державного управління при Президентові України, директори (начальники) центрів перепідготовки та підвищення кваліфікації працівників органів державної влади, органів місцевого самоврядування, державних підприємств і організацій та відповідальні особи щодо впровадження гендерного компоненту до програм підвищення кваліфікацій.
       На пленарному засіданні були розглянути питання:
       -    Жінки і чоловіки: участь у політичних процесах і управлінні;
       -    Актуальні завдання гендерних перетворень в Україні;
       -    Гендерний компонент Стратегії кадрової політики;
       -    Програма спецкурсу "Основи гендерної політики в системі державного управління".
       Експертами Програми були проведені для учасників семінару тренінги з питань гендерної чутливості у суспільстві. Експерт проекту О.Овчарук ознайомила учасників з методикою проведення каскадних тренінгів з гендерних питань у всіх регіонах України та довела принципи формування мережі закладів та партнерів проекту.
       За результатами проведення Всеукраїнського науково-практичного семінарі "Гендерна політика в системі підвищення кваліфікації державних службовців" були ухвалені рекомендації (http://www.guds.gov.ua/control/uk/publish/article;jsessionid=4532B142BA54686D931A273623FDFF4C?art_id=309514&cat_id=34595).