Написати листа
НАЦІОНАЛЬНА АКАДЕМІЯ ДЕРЖАВНОГО УПРАВЛІННЯ ПРИ ПРЕЗИДЕНТОВІ УКРАЇНИ карта сайту

Відбулась щорічна методично-практична конференція слухачів факультету державного управління за результатами стажування в органах публічної влади

   7 жовтня 2010 року відбулась щорічна методично-практична конференція слухачів факультету державного управління за результатами стажування в органах публічної влади.
    У конференції прийняли участь: заступник директора з наукової роботи С.А. Попов, декан факультету державного управління М.П. Попов, начальник навчально-методичного відділу С.К. Фурман, завідувачі кафедр, тьютори груп спеціалізацій та керівники магістерських робіт слухачів денної форми навчання факультету державного управління.
    Своїми побажаннями і враженнями про організацію та проходження стажування поділилися слухачі другого курсу. Зокрема слухачами було акцентовано увагу на питаннях:

 • Стажування як один з етапів написання магістерської роботи
      Віліжинський Віктор Миколайвич,
  слухач 2 курсу, спеціалізація "Соціальна і гуманітарна політика";


 • Інформаційні технології у виробленні прогнозів: за результатами стажування в Міністерстві економіки України
      Данькіна Наталія Володимирівна,

  слухачка 2 курсу, спеціалізація "Державне регулювання економіки та підприємництва"


 • Особливості стажування в органах публічної влади слухачами, які не є державними службовцями
       Куліш Олександр Сергійович,

  слухач 2 курсу, спеціалізація "Європейська інтеграція в умовах глобального врядування"


 • Особливості стажування в Адміністрації Президента України
       Жулінська Олександра Сергіївна,
  слухачка 2 курсу, спеціалізація "Законотворча та нормотворча діяльність"


 • Стажування як перспектива подальшого працевлаштування
       Яхвак Альона Анатоліївна,
  слухачка 2 курсу, спеціалізація "Регіональне управління"


 • Особливості формування доходної частини місцевих бюджетів: за результатами стажування на районному та обласному рівнях (Миколаївська область)
      Селецька Гана Миколаївна,
  слухачка 2 курсу, спеціалізація "Державне регулювання економіки та підприємництва"


 •    Представники професорсько-викладацького складу звернули увагу слухачів на важливість стажування та зробили акценти на наступних питаннях:
 • Складання індивідуального плану стажування та звіту за результатами стажування як важливий етап успішного проходження стажування
  Осадчук Світлана Вікторовна,
  доцент кафедри економічної та фінансової політики, кандидат наук з державного управління.


 • Роль і місце тьютора групи спеціалізації у підготовці слухачів до проходження стажування
  Кадук Наталія Іванівна,
  старший викладач кафедри європейської інтеграції.


 •    Начальник навчально-методичного відділу інституту С.К. Фурман ознайомила учасників конференції з результатами анкетування слухачів щодо впливу навчальних дисциплін на проходження стажування.
     Завідувачі кафедр факультету державного управління звернули увагу на те, що розподіл слухачів за групами спеціалізацій є передумовою обрання напрямку магістерської роботи та місця проходження стажування.
     Узагальнивши виступи учасників конференції, були запропоновані рекомендації щодо удосконалення стажування слухачів денної форми навчання у 2011 році.


  Фотогалерея додається.