Написати листа
НАЦІОНАЛЬНА АКАДЕМІЯ ДЕРЖАВНОГО УПРАВЛІННЯ ПРИ ПРЕЗИДЕНТОВІ УКРАЇНИ карта сайту        15 грудня 2010 року в рамках навчально-наукового семінару "Програма економічних реформ. Розвиток людського потенціалу. Державна регіональна політика" в Інституті відбувся тренінг "Технології проектного менеджменту в регіональному управлінні програмами і проектами". На тренінгу були присутні викладачі, слухачі, докторанти, аспіранти ОРІДУ НАДУ при Президентові України. В процесі роботи тренінгу було розглянуто та обговорено наступні питання:
  • використання технологій проектного менеджменту в практиці створення бренду територій; бренд: природа, передумови виникнення та галузі застосування. Бренд території;
  • територіальний маркетинг, територіальний брендинг: визначення сутності та особливості;
  • територіальний брендинг як ефективний інструмент підвищення інвестиційної привабливості території;
  • особливості створення та просування територіальних брендів: світовий та вітчизняний досвід;
  • інноваційні методи формування територіального бренду.

  •        До тренінгу було підготовлено та надруковано робочий зошит, який викликав зацікавленість всіх учасників тренінгу.    Фотогалерея додається.