Написати листа
НАЦІОНАЛЬНА АКАДЕМІЯ ДЕРЖАВНОГО УПРАВЛІННЯ ПРИ ПРЕЗИДЕНТОВІ УКРАЇНИ карта сайту

13 січня відбулася відеоконференція між Одеським регіональним інститутом державного управління НАДУ при Президентові України (Україна) і Орловською регіональною академією державної служби (Росія).

     Тема відеоконференції "Соціально-економічний потенціал регіонів і бюджетний процес". Відкрила конференцію проректор з навчально-методичної роботи ОРАДС Зарубіна Г.О. Модераторами конференції виступили: Ахламов А.Г. - д.е.н., професор, завідувач кафедрою економічної і фінансової політики ОРІДУ НАДУ при Президентові України (Україна) і Гашеніна Н.В. - к.е.н., доцент кафедри економіки і фінансів ОРАДС (Росія). У роботі відеоконференції взяли участь викладачі кафедри, начальник відділу міжнародних зв'язків ОРІДУ Маєв А.П. і д.держ.упр., зав. кафедри права і законотворчої діяльності Марущак В.П., аспіранти і слухачі факультету "Державного управління" спеціалізації "державне регулювання в економічній сфері".
     На відеоконференції з повідомленнями виступили:
з української сторони:
     Миколайчук М.М. - д.держ.упр., профессор: "Фінансово-економічні механізми забезпечення стійкого збалансованого розвитку регіону"; Осадчук С.В. - к.держ.упр., доцент кафедри: "Податкова політика на регіональному рівні";
     Голинська О.В. - ст. викладач: "Досвід застосування програмно-цільового методу формування бюджету", Козинський С.М. "Сучасна проблематика соціально-економічного розвитку регіону".
з російською сторони:
     Філонова Т.Н. - к.е.н., доцент: "Особливості забезпеченням продовольства населення регіону"; Мазур Л.В. - ст. викладач кафедри "Формування доходів регіонального бюджету".
     В ході зустрічі було задано ряд питань, які були жваво обговорені учасниками. Запропоновано розширити співпрацю у вигляді проведення спільних семінарів.
     За результатами відеоконференції буде підготовлений збірник доповідей.


Фотогалерея додається.