Написати листа
НАЦІОНАЛЬНА АКАДЕМІЯ ДЕРЖАВНОГО УПРАВЛІННЯ ПРИ ПРЕЗИДЕНТОВІ УКРАЇНИ карта сайту

      Вийшли друком наступні видання:     
  1. Збірник наукових праць "Актуальні проблеми державного управління". Вип. 4(44). (Зміст додається).
  2. Овчаренко С. В.
    Етика та естетика. Курс лекцій для майбутніх керівників : навчальний посібник / С. В. Овчаренко. - Одеса: ОРІДУ НАДУ, 2010. - 240 с.
  3. Правознавство : навч. посібн. / [В.П. Марущак, С.О. Козуліна, К.І. Ровинська, Є.О. Львова та ін] ; / за заг. ред. В. П. Марущака. - Одеса: ОРІДУ НАДУ, 2010. - 250 с. (Обкладинка та зміст додаються).
  4. Давтян С. Г., Піроженко Н. В., Саханенко С. Є. Автономна Республіка Крим у системі територіальної організації влади України: Навчальний посібник / За заг. ред. С. Є. Саханенка. - Одеса: ОРІДУ НАДУ, 2010. - 258 с. (Обкладинка та зміст додаються).
  5. Молодожен Ю.Б. Планування розвитку територій : навч. посібн. / Ю.Б. Молодожен. - Одеса: ОРІДУ НАДУ, 2010. - 284 с. (Обкладинка та зміст додаються).
  6. Балабаєва З. В., Берегой Т. А. Управління регіональним розвитком: інституційно-організаційний аспект: Навчальний посібник. - Одеса: ОРІДУ НАДУ,2009. - 222 с. (Обкладинка та зміст додаються).Фотогалерея додається.