Написати листа
НАЦІОНАЛЬНА АКАДЕМІЯ ДЕРЖАВНОГО УПРАВЛІННЯ ПРИ ПРЕЗИДЕНТОВІ УКРАЇНИ карта сайту

      5 квітня 2011 року відбувся науково-методологічний семінар в режимі відеоконференцзв'язку між Національною академією державного управління при Президентові України (НАДУ) та її регіональними інститутами на тему: "Роль наукових досліджень у розробленні державної політики щодо подолання негативних наслідків старіння населення України".


     Учасники науково-методологічного семінару: Коломієць В. М., заступник Міністра праці та соціальної політики; Трощинський В. П., перший віце-президент НАДУ, д.і.н., професор; Есан Нузгат, директор Фонду народонаселення ООН по Україні, Болгарії, Боснії та Герцеговині; Марін Бернд, професор, Виконавчий директор Європейського центру з політики та досліджень у сфері соціального добробуту (м. Відень); Сидоренко О. В., міжнародний експерт ООН з питань старіння населення (м. Відень); Курило І. О., д.е.н., завідувач відділу проблем якості демографічних процесів Інституту демографії та соціальних досліджень ім. М.В. Птухи НАН України; Безруков В.В., д.мед.н., директор Інституту геронтології МОЗ України; Близнюк В. В., к.е.н., завідувач відділу соціально-економічних проблем праці Інституту економіки і прогнозування НАН України; Шпекторенко І. В., к.і.н., доцент, доцент кафедри філософії, соціології державного управління ДРІДУ НАДУ; Матвіїшин Є. Г., к.е.н., доцент, перший заступник директора ЛРІДУ НАДУ; Макаренко О. М., к.держ.упр., доцент кафедри регіонального управління та місцевого самоврядування ХарРІДУ НАДУ; Крупник А. С., к.політ.н., доцент, доцент кафедри державного управління та місцевого самоврядування ОРІДУ НАДУ, - порушили актуальні на сьогоднішній день питання глобальних тенденцій старіння населення та міжнародні підходи до формування державної політики щодо вирішення проблем старіння населення.
     З боку Одеського регіонального інституту державного управління НАДУ при Президентові України (ОРІДУ) участь у роботі науково-методологічного семінару взяли: перший заступник директора А. Г. Ахламов, керівники структурних підрозділів та співробітники, аспіранти Інституту.
     Після заслуховування доповідей, виступів та всебічного обговорення проблемних питань в сфері державної політики щодо вирішення проблем старіння населення учасниками науково-методологічного семінару було надано практичні рекомендації науковим установам, що здійснюють соціальні дослідження, Міністерству соціальної політики, Міністерству охорони здоров'я, Міністерству освіти і науки, молоді і спорту, іншим органам державної влади.

Фотогалерея додається.