Написати листа
НАЦІОНАЛЬНА АКАДЕМІЯ ДЕРЖАВНОГО УПРАВЛІННЯ ПРИ ПРЕЗИДЕНТОВІ УКРАЇНИ карта сайту

21 квітня 2011 року в інституті пройшла ХІІ щорічна міжрегіональна студентська науково - практична конференція "Сучасний менеджмент: моделі, стратегії, технології".

      В конференції прийняли участь 145 учасників, в тому числі представники Одеського національного політехнічного університету - 11, Одеського національного університету ім. І.І. Мечникова - 2, Одеського національного морського університету - 2, Одеського державного економічного університету - 8, Одеського державного екологічного університету - 3 , Орловської регіональної академії державної служби (Російська Федерація) - 5, Національної академії державного управління при Президентові України - 2, Львівської державної фінансової академія - 5, Одеської державної академії будівництва і архітектури - 1, Міжрегіональної академії управління персоналом (Харківська філія) - 1, Сумського національного аграрного університету - 14, Харківського автодорожнього технікуму - 3, Київського національного університету ім. Т.Г. Шевченко - 1, Національного університету "Львівська політехніка" - 2, Донецького національного університету економіки і транспорту ім. М.Туган-Барановського-1, Національного лісотехнічного університету України-1, Кримського інституту Київського національного економічного університету ім. Гетьмана -1, Львівського національного університету ім. І.Франка-1, Харківського національного університету ім. Каразіна -1, Російський державний університет нафти і газу ім. Губкина-1. Всього 20 вищих навчальних закладів Одеси, України та Росії.
      Особливістю цьогорічної конференції є те, що в ній вперше приймали участь студенти Харківського національного університету, Сумського національного аграрного університету, а також слухачі факультету "Державного управління" ОРІДУ, роботи яких були присвячені дослідженню сучасних проблем у державному менеджменті. Теми доповідей були актуальні, відображали новітні тенденції в сфері менеджменту, які постійно викликають зацікавленість у студентів і викладачів інституту. Наукові дослідження були присвячені таким теоретичним проблемам як: вживання інформаційних технологій в сучасному менеджменті, глобальні стратегії менеджменту, роль персоналу в досягненні поставленої мети організації. Деякі доповіді торкались практичних питань успішного ведення бізнесу, як то: керування персоналом, робота в команді, як вести інтерв'ю при наймі на роботу. Науковий рівень доповідей відповідає вимогам до студентських наукових робіт.
      Робота конференції проходила у формі пленарного засідання та 6 наукових секцій: секція №1 "Менеджмент інноваційно - інвестиційної діяльності організацій", секція №2 "Стратегічний менеджмент і маркетинг", секція №3 "Становлення та розвиток сучасного менеджера", секція №4 "Управління проектами", секція №5 "New insights into management", секція №6 "Сучасні інформаційні технології в менеджменті".
      Відкрив пленарне засідання перший заступник директора інституту Ахламов А.Г. привітанням учасників конференції з початком роботи. Зі словами привітання, також, виступили декан факультету менеджменту Воронов О.І., завідуюча кафедри менеджменту організацій Красностанова Н.Е., голова ради студентського самоврядування ОРІДУ НАДУ при Президентові України Коваль І.С. У межах пленарного засідання апробували свої наукові доробки студенти ОРІДУ НАДУ при Президентові України Ткаченко Я.Ю. "Вплив типів стимулювання на ефективність роботи персоналу"; Якименко А.В. "Нейромаркетинг" - диплом першого ступеню; Бєлікова А.О. "Аналіз та формування чинників економічного розвитку готелів, які знаходяться в історично цінних будівлях" - диплом другого ступеню; Готка М.В. "Аналіз ринку з метою створення бізнесу" - диплом третього ступеню; студентка Одеського державного економічного університету Савранська І.М. "Стратегія реструктуризації промислового підприємства".
      Учасники конференції - викладачі, аспіранти, здобувачі, магістри, слухачі та студенти ОРІДУ НАДУ при Президентові України, інших навчальних закладів України та зарубіжних країн проаналізувавши та обговоривши актуальні проблеми сучасного менеджменту, його моделі, стратегії, технології, напрямки розвитку спеціальності управління проектами, новітні підходи до сучасного менеджменту в країнах Заходу та СНД, затвердили певні рекомендації відповідно за напрямками роботи секцій. У зв'язку з актуальністю піднятих питань за результатами конференції видані збірка тез учасників конференції, програма та рекомендації.
      За плідну підготовку конференції були відзначені Красностанова Н. Е., заступник голови організаційного комітету, завідувач кафедри менеджменту організацій; Майданюк С.І., секретар організаційного комітету, доцент кафедри менеджменту організацій; Сазикіна Т.П., голова секції "New insights into management", завідувач кафедри української та іноземних мов; Козаченко В.Д., голова редакційної комісії, доцент кафедри менеджменту організацій, к.т.н.; Воловник В.Є., секретар редакційної колегії, доцент кафедри менеджменту організацій, к.пед.н.; Капітанов В.П., голова секції управління проектами, професор кафедри управління проектами, д.т.н; Кемарська Т.Г., заступник голови секції "New insights into management", старший викладач кафедри української та іноземних мов; Освіцінська А.П., голові науково-дослідної комісії Ради студентського самоврядування факультету менеджменту, студентка 3 курсу факультету менеджменту спеціальності "Менеджмент"; Толмачевська В.О., слухачка 1 курсу факультету менеджменту спеціальності "Управління проектами"; Анпілогова І.В., слухачка 1 курсу факультету менеджменту спеціальності "Управління проектами"; Мочарська І.І., студентка 3 курсу факультету менеджменту спеціальності "Менеджмент"; Оконь Ю.О., студент 2 курсу факультету менеджменту спеціальності "Менеджмент"; Мураховській П.М., студент 2 курсу факультету менеджменту спеціальності "Менеджмент"; Максіменко М.О., студент 2 курсу факультету менеджменту спеціальності "Менеджмент"; Якіменко Ю.В., студентка 2 курсу факультету менеджменту спеціальності "Менеджмент"; Тимчишин М.О., студент 2 курсу факультету менеджменту спеціальності "Менеджмент"; Урум О.І., студент 1 курсу факультету менеджменту спеціальності "Менеджмент"; Кудренко С.С., студентка 1 курсу факультету менеджменту спеціальності "Менеджмент".
      За активну участь в конференції та кращі доповіді на секціях отримали дипломи першого ступеню студентки та слухачки ОРІДУ НАДУ при Президентові України Чорна О.С., Коломієць А.С., Царук К.В., Ніжнік Л.Л., Юзбашян І.Л., студентка Одеського національного університету ім. І.І.Мечникова Жарова А.В. Дипломи другого ступеню отримали студентки та слухачки ОРІДУ НАДУ при Президентові України Освіцінська А.П., Косьміна Н.О., Гавриш А.М., студентка Одеського національного морського університету Голубенко С.П. Дипломи третього ступеню отримали слухачі та студенти ОРІДУ НАДУ при Президентові України Сауляк О.О., Косьміна Р.Ю., Анпілогова І.В., студентка Одеської національного морського університету Головченко В.В. Подяки ОРІДУ НАДУ при Президенті України та збірки тез отримали всі, хто приймав участь у конференції.
      ХІІ щорічна міжвузівська студентська науково - практична конференція "Сучасний менеджмент: моделі, стратегії, технології" пройшла на високому організаційному та науковому рівні. Тема науково-практичної конференції послугувала плідним підґрунтям для обміну думками із зазначеної проблематики.


Фотогалерея додається.