Написати листа
НАЦІОНАЛЬНА АКАДЕМІЯ ДЕРЖАВНОГО УПРАВЛІННЯ ПРИ ПРЕЗИДЕНТОВІ УКРАЇНИ карта сайту

26 травня 2011 року в рамках першої науково-практичної конференції-виставки за міжнародною участю "Технології дистанційної (електронної) освіти в сучасній державній кадровій політиці" відбулося засідання "круглого столу" в форматі відеоконференції.

     В засіданні "круглого столу" взяли участь фахівці в галузі дистанційної (електронної) освіти з Орловської регіональної академії державної служби (ОРАДС), Нижньо-Новгородського інституту управління - філіалу федеральної державної бюджетної освітньої установи " Російської академії народного господарства і державної служби при Президентові Російської Федерації " (ННІУ РАНГіДС), регіональних інститутів Національної академії державного управління при Президентові України.
     Про основні напрямки діяльності ОРАДС, які пов'язані із створенням та впровадженням електронних навчальних систем для організації навчального процесу з використанням технологій дистанційного навчання як для отримання вищої освіти, так і для підвищення кваліфікації і перепідготовки державних і муніципальних службовців за 500-годинною програмою, доповів начальник відділу дистанційного навчання (ВДН), кандидат педагогічних наук, доцент
     С. Ю. Лачінов. Він також зазначив, що ВДН є учасником експерименту Міносвіти Росії в галузі дистанційної освіти і реалізує освітні програми з використанням технологій дистанційного навчання. Відділ бере участь в міжнародних проектах дистанційного навчання колишніх громадян Російської Федерації, що виїхали на постійне місце проживання закордон з незавершеною вищою освітою, для надання їм можливостей завершити перерване навчання.
     З цікавою доповіддю про додаткове навчання виступила заступник директора інституту підвищення кваліфікації ННІУ РАНГіДС М. А. Маленька.
     Питанням впровадження дистанційних модулів професійної програми підвищення кваліфікації державних службовців та посадових осіб місцевого самоврядування V-VII категорій з питань європейської інтеграції України присвятив свою доповідь начальник управління інформатизації навчального процесу Харківського регіонального інституту державного управління Національної академії державного управління при Президентові України кандидат наук з державного управління В. Ю. Стрельцов.
     Про стан дистанційного навчання у Дніпропетровському (ДРІДУ) та Львівському (ЛРІДУ) регіональних інститутах державного управління Національної академії державного управління при Президентові України доповіли начальник навчально-методичного управління ДРІДУ І. Чикаренко та завідувач сектору дистанційного навчання ЛРІДУ магістр державного управління В. І. Карпук.
     Перший заступник директора Одеського регіонального інституту державного управління (ОРІДУ) Національної академії державного управління при Президентові України професор, доктор економічних наук А. Г. Ахламов у своєму виступі приділив увагу експертизі дистанційних навчально-методичних комплексів та впровадженню дистанційного навчання у підвищення кваліфікації кадрів. Питанням представлення процесу надання освітніх послуг за заочно-дистанційною формою навчання в системі управління якістю ISO 9001:2008 присвятив свою доповідь начальник управління інформаційно-телекомунікаційних технологій ОРІДУ кандидат фізико-математичних наук, доцент Ю. Б. Пігарєв.
      До рекомендацій першої науково-практичної конференції-виставки за міжнародною участю "Технології дистанційної (електронної) освіти в сучасній державній кадровій політиці" від Одеського регіонального інституту державного управління Національної академії державного управління при Президентові України включені наступні пропозиції:

  • Проводити навчально-методичні семінари (обговорення, дискусії, засідання тощо) з питань організації, проведення, управління та моніторингу підготовки та підвищення кваліфікації державних службовців та посадових осіб місцевого самоврядування в режимі відеоконференції, у тому числі підвищення кваліфікації викладачів інститутів.
  • Створити банк дистанційних курсів (модулів) відповідного напряму підготовки, які пройшли відповідну експертизу.
  • Враховуючи досить не розвинений комплекс авторських засобів розроблення ресурсів дистанційного навчання та веб-комунікацій (багатофункціональні програмні засоби для організації та ведення різноформатних он-лайнових занять) системи дистанційного навчання "Прометей", розглянути питання щодо переходу заочно-дистанційної форми навчання на сучасні інтегровані телекомунікаційні платформи, наприклад, Adobe Connect, та засоби розробки навчально-методичних комплексів, наприклад, Adobe eLearning Suite.
  • Розглянути питання щодо впровадження в практичну діяльність технології аутентифікації слухачів (студентів).


Фотогалерея додається.