Написати листа
НАЦІОНАЛЬНА АКАДЕМІЯ ДЕРЖАВНОГО УПРАВЛІННЯ ПРИ ПРЕЗИДЕНТОВІ УКРАЇНИ карта сайту

27 травня 2011 р. в Одеському регіональному інституті державного управління Національної академії державного управління при Президентові України відбулась 11 щорічна наукова конференція "Удосконалення механізмів реалізації функцій державного управління в умовах обмежених бюджетних ресурсів: регіональний рівень", що проводилася в межах наукової теми кафедри економічної та фінансової політики.

     Конференцію відкрив перший заступник директора ОРІДУ НАДУ при Президентові України, д.е,н, професор Ахламов А.Г.На пленарному засіданні з доповіддю виступили: завідувач кафедри економічної та фінансової політики - д.е.н., професор Ахламов А.Г., д.ф.н., д.держ.упр., професор кафедри економічної та фінансової політики - Миколайчук М.М., к.е.н., доцент кафедри фінансів Санкт-Петербурзького державного університету економіки та фінансів - Брайчева Т.В.
     В ході конференції були обговорені питання, які стосувались: прогнозування та планування економічного розвитку регіонів у сучасних умовах; формування та виконання бюджету у посткризовий період з визначенням тенденції та механізмів розв'язання суперечностей; інформаційних технологій в управлінській практиці та навчальному процесі.
     Активну участь у роботі секцій взяли провідні вчені, аспіранти, здобувачі, слухачі факультету державного управління Одеського регіонального інституту державного управління та інших навчальних закладів м.Одеси та м. Харкова, представники органів влади Півдня України.
     За матеріалами конференції видано збірник тез доповідей учасників.Фотогалерея додається.