Написати листа
НАЦІОНАЛЬНА АКАДЕМІЯ ДЕРЖАВНОГО УПРАВЛІННЯ ПРИ ПРЕЗИДЕНТОВІ УКРАЇНИ карта сайту

   6 жовтня 2011 року відбулась щорічна науково-практична конференція слухачів денної форми навчання факультету державного управління за підсумками проходження стажування в органах державної влади та органах місцевого самоврядування.
   Перший заступник директора Анатолій Геннадійович Ахламов виступив з вступною промовою, в якій від імені директора Інституту Миколи Михайловича Іжи побажав слухачам творчих успіхів, наснаги, енергії та завзяття у підвищенні свого інтелектуального рівня, примноження науково-дослідних здобутків, визнання та здобуття авторитету, плідної, конструктивної роботи, досягнення бажаних результатів і перемоги. Анатолій Геннадійович висловив сподівання, що знання та навички, отримані під час стажування, стануть стимулом до подальших наукових досягнень слухачів.
    Проводячи конференцію, декан факультету державного управління Микола Петрович Попов відзначив найкращі результати, зробив акценти на дослідженнях, що мають найбільшу перспективу.
   У конференції також прийняли участь: заступник директора з наукової роботи Сергій Афанасійович Попов, завідувачі кафедр, тьютори груп спеціалізацій та керівники магістерських робіт слухачів денної форми навчання факультету державного управління.
    Завідувачі кафедр факультету державного управління виступили з оцінкою результатів стажування, звернули увагу на те, що розподіл слухачів за групами спеціалізацій є передумовою обрання напрямку магістерської роботи та місця проходження стажування.
   Своїми враженнями про організацію та проходження стажування поділилися слухачі другого курсу. Зокрема слухачами було акцентовано увагу на питаннях:
    - Стажування як один з етапів написання магістерської роботи
Письменна Інна Петрівна, слухачка 2 курсу,
спеціалізація "Регіональний розвиток".
   - Особливості стажування в органах публічної влади слухачами, які не є державними службовцями
Кондратюк Олександр Володимирович, слухач 2 курсу,
спеціалізація "Державне регулювання економіки та підприємництва".
   - Особливості стажування в Адміністрації Президента України
Герасевич Євгеній Анатолійович, слухач 2 курсу,
спеціалізація "Законотворча та нормотворча діяльність".
   - Стажування як перспектива подальшого працевлаштування
Михайлов Олег Афанасійович, слухач 2 курсу,
спеціалізація "Законотворча та нормотворча діяльність".
   - Стажування за програмами місії Європейського Союзу з прикордонної допомоги Молдові та Україні:
літні школи "Кордони Європи" та "Молодь проти корупції"

Гавриш Анна Олександрівна, слухачка 2 курсу,
спеціалізація "Регіональний розвиток";
Кулик Павло Миколайович, слухач 2 курсу,
спеціалізація "Європейська інтеграція в умовах глобального врядування".
   - Участь у німецько-білорусько-українському міжнародному семінарі "Політика та управління в сучасній державі"
Маєв Андрій Петрович, начальник відділу міжнародних зв'язків;
Усарова Юлія Абдумажитівна, слухачка 2 курсу,
спеціалізація "Регіональний розвиток".
   - Особливості впровадження середньострокового планування розвитку регіону: за результатами проходження стажування на центральному та регіональному рівнях
Федчишена Поліна Григорівна, слухачка 2 курсу,
спеціалізація "Державне регулювання економіки та підприємництва".
   - Складання індивідуального плану стажування та звіту за результатами стажування як важливий етап успішного проходження стажування.
    Осадчук Світлана Вікторівна, доцент кафедри економічної та фінансової політики, кандидат наук з державного управління.
    Узагальнивши виступи учасників конференції, запропоновано рекомендації щодо удосконалення стажування слухачів денної форми навчання у 2012 році.Фотогалерея додається.