Написати листа
НАЦІОНАЛЬНА АКАДЕМІЯ ДЕРЖАВНОГО УПРАВЛІННЯ ПРИ ПРЕЗИДЕНТОВІ УКРАЇНИ карта сайту

   Підготовка фахівців за напрямом 1501 "Державне управління" за освітньо-кваліфікаційним рівнем "магістр" здійснюється в Одеському регіональному інституті державного управління НАДУ при Президентові України з 1 вересня 1996 року.
   Факультет державного управління створений 1 листопада 2000 року для виконання завдань щодо організації підготовки фахівців за IV рівнем акредитації відповідно до сертифікатів та ліцензії на здійснення освітньої діяльності.
   За період з 1997 року по 2011 рік підготовлено 3295 магістрів державного управління, з них: за денною формою навчання - 673; за вечірньою - 224; за заочною - 2215; за заочно-дистанційною - 183. Якщо у 1997 році дипломи отримали тільки 39 випускників денної форми, то у 2011 році - 385 магістрів за всіма формами навчання. З 1 вересня 2011 року слухачами стали 425 осіб.
   Підготовка магістрів у галузі знань "Державне управління" здійснюється за державним замовленням, за державним контрактом з Нацдержслужбою України та за договорами з юридичними та фізичними особами.
   Слухачі мають можливість спрямовувати своє навчання за 11 спеціалізаціями, які охоплюють усі сфери суспільного життя: регіональне управління, держане регулювання економіки та підприємництва, соціальна і гуманітарна політика, організація правової роботи в органах публічної влади, Європейська інтеграція в умовах глобального врядування, управління охороною здоров'я, управління у сфері культури, інформатизація державного управління, демократичне врядування, Європейська співпраця, регіональний розвиток.
   Місія факультету - професійна підготовка принципово нової формації управлінців, здатних ефективно працювати в органах публічної влади.
   З повною інформацію щодо життєдіяльності інституту в цілому та факультету державного управління зокрема можна ознайомитися на сайті www.oridu.odessa.ua
    Факультет плідно співпрацює з органами публічної влади Південного регіону та з випускниками. Тому доброю традицією стало запрошення всіх замовників наших науково-навчальних послуг на святкування Дня факультету, яке відбувається щороку у першу п'ятницю листопада.
Адреса оргкомітету: 65009 м. Одеса, вул. Генуезька, 22, к. 200 (деканат)
Електронна пошта: oridu_dekanatdu@ukr.net
Телефон: (0482) 7297632, (048) 7297625