Написати листа
НАЦІОНАЛЬНА АКАДЕМІЯ ДЕРЖАВНОГО УПРАВЛІННЯ ПРИ ПРЕЗИДЕНТОВІ УКРАЇНИ карта сайту
05 квітня 2012 року в інституті пройшла ХІІІ Всеукраїнська щорічна студентська науково-практична конференція за участю міжнародних спеціалістів "Сучасний менеджмент: моделі, стратегії, технології".

   В конференції прийняли участь 146 учасників з 18 вищих навчальних закладів України, Росії, Білорусії та Молдови:

   Україна:
    ОРІДУ НАДУ при Президентові України - 94,
    ОНЕУ - 4,
    ОНАХТ - 6,
    ОДАБА - 8,
    ОНПУ - 13,
    ПНПУ ім. К.Д. Ушинського - 2,
    ОНМУ - 1,
    Military Academy (Odessa) - 1,
    ХІ МАУП - 1,
    ЖІ МАУП - 1,
    ДНУ ім. Гончара - 1,
    СНАУ - 1.

   Росія:
    ФГБОУ ВПО РАНХ и ГС Орловский филиал - 4,
    СЗИ РАНХ и ГС при Президенте РФ (Санкт-Петербург) - 2,
    ГосУниверситет - УНПК - 1.

   Білорусія:
    Академия управления при Президенте Республики Беларусь - 4.

   Молдова:
    АГУ при Президенте Республики Молдова - 1,
    Academy of Economic Studies of Moldova - 1.

   Робота конференції проходила у формі пленарного засідання та 6 наукових секцій:
   СЕКЦІЯ 1 "Менеджмент інноваційно-інвестиційної діяльності організацій",
   СЕКЦІЯ 2 "Стратегічний менеджмент і маркетинг",
   СЕКЦІЯ 3 "Становлення та розвиток сучасного менеджера",
   СЕКЦІЯ 4 "Управління проектами",
   СЕКЦІЯ 5 "New Insights into Management" (Новітній погляд на менеджмент),
   СЕКЦІЯ 6 "Сучасні інформаційні технології в менеджменті".

   Пленарне засідання відкрив заступник директора інституту з наукової роботи Попов С.А. привітанням учасників конференції з початком роботи. У своєму виступі Попов С.А. відмітив позитивну тенденцію у розвитку наукової діяльності серед студентів ОРІДУ, зазначивши, що цьому сприяє як зацікавленість викладачів у роботі зі студентами, так і проведення в інституті постійно-діючого семінару "Науково-дослідна робота студентів". Також, зі словами привітання, виступили декан факультету менеджменту Воронов О.І. та голова ради студентського самоврядування ОРІДУ НАДУ при Президентові України Освіцінська А.П.
   У межах пленарного засідання апробували свої наукові доробки такі студенти ОРІДУ НАДУ при Президентові України як:
   - Белікова А.О. "Заходи по розвитку "Банку Часу" як форми соціальної взаємодопомоги альтернативної грошовій системі";
   - Освіцінська А.П. "Лідерство в управлінні персоналом";
   - Храбан С.В. "Проблеми становлення та перспективи розвитку фондових бірж в Україні" - почесна грамота першого ступеню;
   - Готка М.В. "Анализ рейтингов ведения бизнеса в Украине";
   - Тимчишин М.О. "Сильні сторони співробітників на службі бізнесу" - почесна грамота другого ступеню;
   - Кравченко О.Л. "Аналіз структури витрат на виробництво сільськогосподарської продукції (за допомогою Excel) ";
   - Бобух А.П. "Значення процесу створення бренду в проектному менеджменті";
   - Стеріополо А.І. "Розвиток готельного бізнесу при підготовці до ЄВРО 2012" - почесна грамота третього ступеню.

   За активну участь в конференції та кращі наукові доповіді на секціях почесними грамотами були нагороджені наступні студенти:
І секція:

   Борищук Т.В. (ОРІДУ) - почесна грамота І ступеню,
   Мураховський П.М. (ОРІДУ) - почесна грамота ІІ ступеню,
   Урум О.І. (ОРІДУ) - почесна грамота ІІІ ступеню.
ІІ секція:

   Ялома І.В. (ОРІДУ) - почесна грамота І ступеню,
   Бойко К.О. (ОРІДУ) - почесна грамота ІІ ступеню,
   Кудренко С.С. (ОРІДУ) - почесна грамота ІІІ ступеню.
ІІІ секція:

   Царук К.В. (ОРІДУ) - почесна грамота І ступеню,
   Нечухрана Ю.Г. (ОРІДУ) - почесна грамота ІІ ступеню,
   Тимчишин М.О. (ОРІДУ) - почесна грамота ІІІ ступеню.
IV секція:

   Ніколаєв М.М. (ОРІДУ) - почесна грамота І ступеню,
   Яцун О.А. (ОРІДУ) - почесна грамота ІІ ступеню,
   Маринова О.П. (ОРІДУ) - почесна грамота ІІІ ступеню.
V секція:

   Юзбашян І. (ОРІДУ) - почесна грамота І ступеню,
   Пламадеале К. (Academy of Economic Studies of Moldova) - почесна грамота ІІ ступеню,
   Арнаутов К. (ОРІДУ) - почесна грамота ІІІ ступеню.
VI секція:

   Кравченко О.Л. (ОРІДУ) - почесна грамота І ступеню,
   Храбан С.В. (ОРІДУ) - почесна грамота ІІ ступеню,
   Кожухар А.А. (ОРІДУ) - почесна грамота ІІІ ступеню.

   Слід відмітити те, що студенти самі обирали кращі доповіді на секційних засіданнях.
   Теми доповідей були актуальні, відображали новітні тенденції в сфері менеджменту, які постійно викликають зацікавленість у студентів і викладачів інституту. Наукові дослідження були присвячені таким теоретичним та прикладним проблемам як: проблеми інвестування та перспективи розвитку фондових бірж в Україні, розвиток готельного бізнесу, управління кредитними ризиками банку, невербальні комунікації в діловому спілкуванні, емоційне лідерство, організація віртуальних проектів, вживання інформаційних технологій в сучасному менеджменті та ін. Науковий рівень доповідей відповідав вимогам до студентських наукових робіт.
   Учасники конференції - викладачі, аспіранти, магістри, слухачі та студенти ОРІДУ НАДУ при Президентові України, інших навчальних закладів України та зарубіжних країн проаналізувавши та обговоривши актуальні проблеми сучасного менеджменту, його моделі, стратегії, технології, напрямки розвитку спеціальності управління проектами, новітні підходи до сучасного менеджменту в країнах Заходу та СНД, затвердили певні рекомендації відповідно за напрямками роботи секцій.
   За результатами роботи конференції видано збірку тез учасників конференції, програму та рекомендації.
   ХІІІ Всеукраїнська щорічна студентська науково-практична конференція за участю міжнародних спеціалістів "Сучасний менеджмент: моделі, стратегії, технології" пройшла на високому організаційному та науковому рівні. Тема науково-практичної конференції послугувала плідним підґрунтям для обміну думками із зазначеної проблематики.


Фотогалерея додається.