Написати листа
НАЦІОНАЛЬНА АКАДЕМІЯ ДЕРЖАВНОГО УПРАВЛІННЯ ПРИ ПРЕЗИДЕНТОВІ УКРАЇНИ карта сайту

   28 квітня 2012 року відбулося чергове засідання ради ректорів Одеського регіону, на якому щорічно проводиться аналіз підсумків роботи вищих навчальних закладів. Метою аналізу є порівняння певних показників роботи ВНЗ ІІІ та ІV рівнів акредитації регіону. За сумарними показниками п'ятий рік підряд Одеський регіональний інститут державного управління Національної академії державного управління при Президентові України посів перше місце серед ВНЗ гуманітарного профілю Одеського регіону. Це було досягнуто завдяки впровадженню і використанню в роботі інституту системи управління якістю за міжнародним стандартом ISO 9001-2008 та системної кропіткої роботи науково-педагогічних працівників.
   При аналізі визначення переможців всі вищі навчальні заклади розподіляються на 2 групи: гуманітарні та технічні. Визначення підсумкових показників для кожної задачі проводиться окремо для кожної групи ВНЗ.
   Порівняння результатів роботи закладів здійснюється та суттєво залежить від якості даних, які надаються у Картках ВНЗ, представлених на вимогу Ради ректорів станом на 01 січня поточного року.
   Найменування показників (критеріїв), за якими здійснюється аналіз діяльності ВНЗ:
   - науково-педагогічні кадри;
   - контингент студентів (слухачів), його комплектування і підготовка фахівців;
   - матеріально-технічна база ВНЗ;
   - структура вищого навчального закладу;
   - науково-дослідницька робота;
   - міжнародна діяльність;
   - виховна і спортивна робота;
   - економічна діяльність.
   Результати аналізу дають можливість керівникам ВНЗ визначити резерви для підвищення ефективності їх діяльності.