Написати листа
НАЦІОНАЛЬНА АКАДЕМІЯ ДЕРЖАВНОГО УПРАВЛІННЯ ПРИ ПРЕЗИДЕНТОВІ УКРАЇНИ карта сайту

   11 червня 2012 року о 13.30 в 212 аудиторії відбулося чергове засідання Науково-експертної ради, на якій розглядалися актуальні питання наукового життя Інституту протягом І півріччя 2012 року.
   Так, заступник директора з наукової роботи Попов С.А. повідомив присутніх про стан виконання Плану дій ОРІДУ НАДУ при Президентові України на 2012-2015 роки у І півріччі 2012 року, акцентуючи особливу увагу на його наукову складову.
   Наступним етапом роботи засідання було заслуховування доповідей наукових керівників та відповідальних виконавців науково-дослідних робіт Інституту, які виконуються на підставі плану-проспекту проведення НДР в НАДУ при Президентові України на 2012 рік.
   Науково-експертна рада Інституту на підставі запропонованих анотованих звітів та доповідей про результати їх виконання констатувала, що роботи виконані на достатньому науково-методичному рівні та схвалила рішення щодо подальшого продовження розробки досліджуваних тем.
   Також членами Науково-експертної ради було проведено експертизу тем дисертаційних досліджень здобувачів, прикріплених навесні 2012 року, результатом якої стали суттєві рекомендації щодо їх корекцій відповідно до чинного паспорту спеціальностей.
   Начальником відділу координації наукових досліджень та інформаційно-аналітичної роботи Ємельяновою О.М. було запропоновано результати моніторингу наукових досліджень за ІІ квартал 2012 року. Доповідачем було звернено особливу увагу на проведення комунікативних заходів в рамках науково-дослідних робіт та дотримання графіку публікацій виконавцями НДР.
   Детально було розглянуто питання про наукові видання Інституту за І півріччя 2012 року начальником редакційно-видавничого відділу Патиком О.В., який наголосив на необхідності дотримання термінів надання необхідних матеріалів до відділу.
   Продовжуючи порушену тему, Овчаренко Ю.О., відповідальний секретар фахового видання Інституту - збірника наукових праць "Актуальні проблеми державного управління" - зробив огляд фахових публікацій збірника за І півріччя 2012 року.