Написати листа
НАЦІОНАЛЬНА АКАДЕМІЯ ДЕРЖАВНОГО УПРАВЛІННЯ ПРИ ПРЕЗИДЕНТОВІ УКРАЇНИ карта сайту

   05 липня 2012 року відбулося засідання спеціалізованої вченої ради К 41.863.01 Одеського регіонального інституту державного управління Національної академії державного управління при Президентові України, на якому розглядалися питання щодо прийняття до захисту дисертацій, представлених на здобуття наукового ступеня кандидата наук з державного управління.
   Спеціалізована вчена рада продовжує свою роботу щодо розгляду дисертаційних досліджень здобувачів наукового ступеня кандидата наук з державного управління за спеціальностями:
   25.00.01 - теорія та історія державного управління,
   25.00.02 - механізми державного управління,
   25.00.04 - місцеве самоврядування.
   Наступне засідання спецради планується на 28-30 серпня 2012 року з приводу робочих питань щодо розгляду та прийняття до захисту дисертаційних робіт здобувачів.