Написати листа
НАЦІОНАЛЬНА АКАДЕМІЯ ДЕРЖАВНОГО УПРАВЛІННЯ ПРИ ПРЕЗИДЕНТОВІ УКРАЇНИ карта сайту

   3 вересня 2012 року відбулося засідання приймальної комісії для проведення прийому до аспірантури Одеського регіонального інституту державного управління Національної академії державного управління при Президентові України під головуванням директора М.М. Іжи. На засіданні доповідала відповідальний секретар приймальної комісії для проведення прийому до аспірантури І.В. Нагорна. Приймальна комісія розглядала питання про організацію прийому до аспірантури у 2012 році та обсяги прийому за спеціальностями галузі науки "Державне управління" (25.00.01 - теорія та історія державного управління; 25.00.02 - механізми державного управління; 25.00.04 - місцеве самоврядування).
   До питань порядку денного увійшли питання про умови конкурсного відбору вступників до аспірантури Інституту у 2012 році, погодження складу апеляційної комісії, секретаріату приймальної та предметних комісій для проведення прийому до аспірантури, затвердження форм бланків документації, необхідної для організації прийому до аспірантури Інституту у 2012 році тощо.
   Приймальна комісія ухвалила проводити прийом аспірантів до Національної академії у 2012 році відповідно до Положення про підготовку науково-педагогічних і наукових кадрів, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 1 березня 1999 року № 309 (зі змінами) та наказу президента Національної академії від 04 липня 2012 року № 182 "Про організацію прийому до аспірантури і докторантури Національної академії у 2012 році".
   На засіданні також схвалено терміни проведення вступної кампанії та визначено умови проведення конкурсу з метою відбору якісного контингенту до аспірантури насамперед із числа випускників, які рекомендовані вченими радами Національної академії та її регіональних інститутів, виявили здібності до наукової діяльності за результатами підготовки і захисту магістерських робіт, мають публікації у наукових фахових виданнях України з державного управління.