Написати листа
НАЦІОНАЛЬНА АКАДЕМІЯ ДЕРЖАВНОГО УПРАВЛІННЯ ПРИ ПРЕЗИДЕНТОВІ УКРАЇНИ карта сайту

   13 вересня 2012 року відбулись загальні збори трудового колективу інституту. На порядку денному було обговорення та схвалення проекту колективного договору між адміністрацією і колективом Одеського регіонального інституту державного управління Національної академії державного управління при Президентові України на 2012 - 2017 роки.
   Директор інституту Іжа М.М. проінформував присутніх членів колективу про виконання зобов'язань адміністрації, що зазначені у попередньому колективному договорі, про поточний фінансовий стан інституту та нагальну потребу збільшення надходжень до спеціального фонду.
   На загальних зборах було зазначено, що колективний договір, який є загальновизнаним базовим інструментом регулювання колективних трудових відносин, забезпечення соціально-економічних прав працівників, є підґрунтям для створення локальних норм трудового права в організації.
   Також було наголошено, що попередній колективний договір було укладено у 2004 році, в інших умовах економічного та соціального життя суспільства. З розвитком та становленням ринкових відносин в нашому суспільстві є нагальна потреба у забезпеченні відповідного соціально-партнерського регулювання трудових відносин.
   У ході обговорення зазначалось, що розроблений робочою комісією проект колективного договору є збалансованим відносно прав та обов'язків працівників та роботодавця. Висловлювались пропозиції щодо вдосконалення окремих пунктів колективного договору та ставились питання про роз'яснення деяких положень даного договору.
   Після закінчення дебатів відбулося голосування щодо проекту колективного договору, яке одноголосно схвалило даний проект.
   Наприкінці загальних зборів трудового колективу директор інституту М.М. Іжа подякував членам робочої комісії з розробки проекту колективного договору, всіх присутніх за зауваження та пропозиції й плідну роботу.
Фотогалерея додається.