Написати листа
НАЦІОНАЛЬНА АКАДЕМІЯ ДЕРЖАВНОГО УПРАВЛІННЯ ПРИ ПРЕЗИДЕНТОВІ УКРАЇНИ карта сайту


    21 вересня 2012 року відбулося засідання спеціалізованої вченої ради К 43.863.01 з питань:
   1. Прийняття до попереднього розгляду дисертацій на здобуття наукового ступеня кандидата наук з державного управління Гнєзділової С.П. та Круковської Л.М.
   2. Прийняття до захисту дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата наук з державного управління Доскаленко К.С.
   3. Прилюдного захисту дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата наук з державного управління Башкатова В.М. на тему "Механізми державного управління демократичними змінами в Україні" за спеціальністю 25.00.02 - механізми державного управління, науковий керівник - Бакуменко В.Д., д. держ. упр., професор, Заслужений діяч науки і техніки України, проректор з наукової роботи Академії муніципального управління. Офіційними опонентами виступили: Мартиненко В.М., д. держ. упр., професор, завідувач кафедри публічного адміністрування та кадрової політики Харківського регіонального інституту державного управління НАДУ при Президентові України; Яценко В.А., к. держ. упр., доцент, доцент кафедри філософських та соціально-політичних наук Одеського регіонального інституту державного управління НАДУ при Президентові України.
   4. Прилюдного захисту дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата наук з державного управління Сивак Т.В. на тему "Регіональні інтереси в системі державного управління України: принципи легітимації та модель реалізації" за спеціальністю 25.00.01 - теорія та історія державного управління, науковий керівник - Саханенко С.Є., д. держ. упр., професор, професор кафедри державного управління і місцевого самоврядування Одеського регіонального інституту державного управління НАДУ при Президентові України. Офіційними опонентами виступили: Грицяк І.А., д. держ. упр., професор, Заслужений діяч науки і техніки України, завідувач кафедри європейської інтеграції Національної академії державного управління при Президентові України; Молодцов О.В., д. держ. упр., професор кафедри державного управління та місцевого самоврядування Івано-Франківського національного технічного університету нафти і газу.
   На засідання спеціалізованої вченої ради були запрошені науково-педагогічні працівники Інституту та здобувачі наукового ступеня кандидата наук з державного управління.

Фотогалерея додається.