Написати листа
НАЦІОНАЛЬНА АКАДЕМІЯ ДЕРЖАВНОГО УПРАВЛІННЯ ПРИ ПРЕЗИДЕНТОВІ УКРАЇНИ карта сайту


    Четвертий рік поспіль в Одеському регіональному інституті державного управління Національної академії державного управління при Президентові України (далі - ОРІДУ НАДУ при Президентові України) збираються представники центральних органів влади, АР Крим та всіх областей України з метою обговорення нагальних питань удосконалення системи професійного навчання в галузі державного управління.
   Цьогорічна зустріч у формі Всеукраїнської наради-семінару з керівниками регіональних та обласних центрів підвищення кваліфікації кадрів, галузевих закладів післядипломної освіти, вищих навчальних закладів що здійснюють підготовку магістрів за спеціальностями галузі знань "Державне управління" за темою: "Стратегічні орієнтири розвитку системи професійного навчання персоналу органів державної влади та органів місцевого самоврядування в умовах реалізації адміністративної реформи" була організована та проведена 24 вересня 2012 року безпосередньо працівниками Національного агентства України з питань державної служби, Центру адаптації державної служби до стандартів Європейського Союзу та за участю працівників ОРІДУ НАДУ при Президентові України.
   В роботі наради-семінару взяли участь 100 осіб, у тому числі віце-президент Національної академії державного управління при Президентові України Попок Андрій Андрійович.
   Розпочав роботу наради-семінару та виступав модератором заходу Голова Національного агентства України з питань державної служби, кандидат юридичних наук, доктор публічного права Толкованов В'ячеслав Вікторович, який на початку заходу підкреслив важливість проведення щороку Всеукраїнської наради-семінару з огляду на результати впровадження рекомендацій попередніх нарад. Також з привітальним словом виступив директор ОРІДУ НАДУ при Президентові України, доктор політичних наук Іжа Микола Михайлович, який у своєму зверненні до присутніх виказав сподівання на плідну та результативну роботу учасників наради-семінару в обговоренні питань розвитку в Україні демократичного врядування, реалізації Стратегії державної кадрової політики на 2012 - 2020 роки та побажав конструктивності у рішеннях з питань реформування системи підвищення кваліфікації посадових осіб органів публічної влади.
   Під час своєї робочої доповіді за темою: "Стратегічні орієнтири розвитку системи професійного навчання персоналу органів державної влади та органів місцевого самоврядування в умовах реалізації адміністративної реформи" В.В. Толкованов наголосив на необхідності реалізації найпродуктивнішого механізму поєднання суспільства навколо фундаментальних цінностей через професіоналізацію посадовців у сфері державного управління та ефективного використання кадрового потенціалу. Також у виступі було зауважено на необхідність широкомасштабних дій на всеукраїнському рівні з питань адаптації системи підвищення кваліфікації посадових осіб органів публічної влади до стандартів Європейського Союзу. В рамках наради-семінару виступила заступник начальника відділу професійного навчання Національного агентства України з питань державної служби Любов Михайлівна Олійник з доповідями:
   "Організація підвищення рівня професійної компетентності керівників державних служб, керівників і працівників служб персоналу в державних органах із загальних питань застосування Закону України від 17 листопада 2011 року № 4050 - VІ "Про державну службу";
   "Підведення підсумків вступної кампанії до вищих навчальних закладів, що здійснюють підготовку магістрів за спеціальностями галузі знань "Державне управління" за державним замовленням у 2012 році та потреби регіонів у професійному навчанні державних службовців та посадових осіб місцевого самоврядування".
   Про розробку галузевого стандарту вищої освіти та навчально-методичне забезпечення підготовки магістрів за спеціальністю "Державна служба" галузі знань "Державне управління" на основі компетентнісного підходу доповідав координатор підготовки магістрів державної служби Івано-Франківського національного технічного університету нафти і газу, доктор філософських наук, професор Дмитро Іванович Дзвінчук.
   Під час проведення наради-семінару виступили:
   - директор Севастопольського Центру перепідготовки та підвищення кваліфікації працівників органів державної влади, органів місцевого самоврядування, керівників державних підприємств, установ та організацій Світлана Вікторівна Муравська з доповіддю за темою: "Кращі регіональні програми лідерства організації професійного навчання державних службовців та посадових осіб місцевого самоврядування";
   - директор Херсонського обласного центру перепідготовки та підвищення кваліфікації працівників органів державної влади, органів місцевого самоврядування, державних підприємств, установ і організацій, кандидат технічних наук, доцент, Заслужений працівник освіти України Сергій Георгійович Білорусов з доповіддю за темою: "Практика ефективного використання інноваційного інструментарію "Кластеру підвищення кваліфікації";
   - координатор магістратури Донецького державного університету управління, кандидат економічних наук, доцент Ігор Володимирович Костенок з доповіддю за темою: "Системність та безперервність як головні характеристики сучасної підготовки державних службовців";
   - заступник завідувача магістратури державної служби Східноукраїнського національного університету ім. В.Даля, кандидат економічних наук, старший науковий співробітник, доцент Віктор Миколайович Філіповський з доповіддю за темою: "Методологічні питання розробки і запровадження рамки кваліфікації державних службовців та посадових осіб місцевого самоврядування";
   - завідувач сектору галузевої експертизи Центру адаптації державної служби до стандартів Європейського Союзу Іван Геннадійович Рощин, який доповідав про результати проведення функціонального обстеження місцевих державних адміністрацій у 2012 році.
   По завершенні Всеукраїнської наради-семінару з керівниками регіональних та обласних центрів підвищення кваліфікації кадрів, галузевих закладів післядипломної освіти, вищих навчальних закладів що здійснюють підготовку магістрів за спеціальностями галузі знань "Державне управління" Толкованов В.В. підвів підсумки та поставив наступні завдання:
   1. Нацдержслужбі України, НАДУ при Президентові України, навчальним закладам системи професійного навчання у 2012 - 2013 роках забезпечити подальшу модернізацію системи підготовки, перепідготовки та підвищення кваліфікації державних службовців та посадових осіб місцевого самоврядування з урахуванням виконання:
   - Закону України "Про державну службу" від 17.11.2011 № 4050-VI;
   - Концепції реформування системи підвищення кваліфікації державних службовців, посадових осіб місцевого самоврядування та депутатів місцевих рад, схваленої розпорядженням Кабінету Міністрів України від 28 листопада 2011 р. № 1198-р;
   - Плану заходів до 2014 року щодо реалізації Концепції реформування системи підвищення кваліфікації державних службовців, посадових осіб місцевого самоврядування та депутатів місцевих рад, затвердженого розпорядженням Кабінету Міністрів України від 18 липня 2012 р. № 480-р;
   - Національного плану дій на 2012 рік щодо впровадження Програми економічних реформ на 2010-2014 роки "Заможне суспільство, конкурентоспроможна економіка, ефективна держава", затвердженого Указом Президента України від 12 березня 2012 року №187/2012 (пункт 200.1) щодо організації підвищення рівня професійної компетентності керівників державної служби, керівників і працівників служб персоналу в державних органах з питань впровадження Закону України від 17 листопада 2011 року № 4050-VI "Про державну службу";
   - наказу Нацдержслужби України від 6 квітня 2012 року № 65 "Про затвердження Порядку підвищення рівня професійної компетентності державних службовців", зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 4 травня 2012 року за № 713/21026;
   2. Нацдержслужбі України, НАДУ при Президентові України, ВНЗ, що здійснюють підготовку магістрів за спеціальностями галузі знань "Державне управління" у жовтні 2012 року забезпечити виконання п. 5 Плану заходів з впровадження Ініціативи "Партнерство "Відкритий уряд", затвердженого розпорядженням Кабінету Міністрів України від 18 липня 2012р. № 514-р, щодо включення до освітньої - професійних програм підготовки магістрів за спеціальністю "Державна служба" галузі знань "Державне управління" питання взаємодії з громадськістю у процесі формування і реалізації державної і регіональної політики;
   3. Нацдержслужбі України, НАДУ при Президентові України, навчальним закладам системи професійного навчання у 2012 році забезпечити розробку та впровадження навчального модулю освітньої - професійної програми та програми короткострокового семінару підвищення кваліфікації державних службовців та посадових осіб місцевого самоврядування з питань доступу до публічної інформації;
   4. Нацдержслужбі України, НАДУ при Президентові України, навчальним заклади системи підвищення кваліфікації у 2012 році забезпечити розробку та впровадження програми підвищення кваліфікації державних службовців та посадових осіб місцевого самоврядування з питань функціонального обстеження органів державної влади;
   5. Нацдержслужбі України, НАДУ при Президентові України, Навчальним заклади системи професійного навчання у 2013 році забезпечити розробку та впровадження в систему професійного навчання державних службовців та посадових осіб місцевого самоврядуванні програми лідерства на державній службі та службі в органах місцевого самоврядування;
   6. Нацдержслужбі України, Навчальним закладам системи підвищення кваліфікації у 2012 - 2013 році продовжити роботу щодо впровадження кластерної моделі в систему підвищення кваліфікації державних службовців та посадових осіб місцевого самоврядування;
   7. Нацдержслужбі України, ТО Головдержслужби, НАДУ при Президентові України, ВНЗ, що здійснюють підготовку магістрів за спеціальностями галузі знань "Державне управління" постійно організовувати належне навчально-методичне забезпечення процесу підготовки магістрів за спеціальністю "Державна служба" галузі знань "Державне управління";
   8. ВНЗ, що здійснюють підготовку магістрів за спеціальностями галузі знань "Державне управління" до 1 жовтня 2012 року надати на погодження Нацдержслужбі України навчальні плани та проекти угод ВНЗ що здійснюють підготовку магістрів за спеціальністю "Державна служба" галузі знань "Державне управління";
   9. Нацдержслужбі України, ТО Головдержслужби, НАДУ при Президентові України, ВНЗ, що здійснюють підготовку магістрів за спеціальностями галузі знань "Державне управління" з метою цільового використання бюджетних коштів посилити контроль за працевлаштуванням випускників Національної академії державного управління при Президентові України та вищих навчальних закладів, що здійснюють підготовку магістрів за спеціальністю "Державна служба" галузі знань "Державне управління";
   10. Нацдержслужбі України, ТО Головдержслужби у 2012 році впровадити ефективний механізм моніторингу підвищення кваліфікації державних службовців та посадових осіб місцевого самоврядування з питань:
   - запобігання та протидії корупції;
   - впровадження нового законодавства про державну службу;
   11. Нацдержслужбі України, ТО Головдержслужби, навчальним закладам системи професійного навчання у 2012 році надати пропозиції до проекту галузевого стандарту вищої освіти за спеціальністю "Державна служба" галузі знань "Державне управління" в частині:
   - внесення змін до освітньо-кваліфікаційної характеристики (щодо визначення кодів та назв професій а також посад які можуть займати магістри "Державної служби");
   - освітніх програм підготовки магістрів за спеціальністю "Державна служба" (перелік навчальних дисциплін та практик, уніфікації навчального плану;
   - застосування інноваційних підходи до засобів діагностики якості вищої освіти;
   12. Нацдержслужбі України, ТО Головдержслужби, навчальним закладам системи професійного навчання у 2012 році забезпечити виконання рекомендацій Рахункової палати України за результатами перевірок навчальних закладів системи професійного навчання."

Фотогалерея додається.