Написати листа
НАЦІОНАЛЬНА АКАДЕМІЯ ДЕРЖАВНОГО УПРАВЛІННЯ ПРИ ПРЕЗИДЕНТОВІ УКРАЇНИ карта сайту

   26 вересня 2012 року слухачі денної форми навчання факультету державного управління разом із представником громадської організації "Мама-86" Лілією Гричулевич провели обговорення проекту "Концепції екологічно обґрунтованого, сталого та безпечного використання водних об'єктів в басейнах приток Дністра"
   Передумовами розробки цієї концепції стали три блоки проблемних питань:
   - соціальні аспекти (питання реалізації прав доступу до загального водокористування);
   - екологічні аспекти та стале водокористування;
   - аспекти безпеки (безпечна експлуатація ставків, заходи щодо покинутих ставків та дамб, що перебувають у небезпечному стані).
    Актуальність проекту концепції полягає у необхідності забезпечення контролю за діяльністю органів влади з питання зниження соціальної напруги серед населення, яка виникла через втрату права населення на загальне водокористування, або втрату права взагалі мати воду у природних водотоках. Критичного стану це питання досягло в останні роки, коли через надмірну зарегульованість річкового стоку, незаконне хаотичне створення штучних водойм без необхідного обґрунтування щодо навантаження на природні водотоки (порушення ст.82 Водного кодексу України) зникли деякі малі та, частково, середні річки.
    Слухачі інституту виявили велику зацікавленість у обговоренні проекту концепції. Після презентації концепції слухачі одностайно підтвердили актуальність даного проекту та необхідність залучення широкого кола зацікавлених осіб до вирішення питань доступу громадян до загального водокористування та безпеки проживання населення в басейні Дністра. Разом з цим, слухачі наголосили на необхідності розгляду та вирішення аналогічних проблемних питань і в басейнах інших річок України.
    В процесі обговорення слухачі інституту виявили бажання відпрацювати спільні слухацькі пропозиції та від комітету студентського самоврядування надати їх для врахування в подальшому доопрацюванні проекту концепції.


Фотогалерея додається.