Написати листа
НАЦІОНАЛЬНА АКАДЕМІЯ ДЕРЖАВНОГО УПРАВЛІННЯ ПРИ ПРЕЗИДЕНТОВІ УКРАЇНИ карта сайту

   02 жовтня 2012 року відбулося засідання приймальної комісії ОРІДУ НАДУ при Президентові України для проведення прийому до аспірантури в 2012 році.
   На порядку денному розглядалися наступні питання:
   1. Про допуск до складання вступних іспитів до аспірантури Одеського регіонального інституту Національної академії у 2012 році.
   2. Про організацію та проведення вступних іспитів до аспірантури Одеського регіонального інституту Національної академії у 2012 році.
   Під час обговорення питань було ухвалено наступне:
   - допустити до складання вступних іспитів до аспірантури Одеського регіонального інституту Національної академії 23 особи, у тому числі:
   до аспірантури з відривом від виробництва - 12 осіб (11 осіб за державним замовленням та 1 особа за договором на умовах контракту);
   до аспірантури без відриву від виробництва - 11 осіб (за державним замовленням).
   - проведення вступних іспитів до аспірантури та консультацій до них.

ГРАФІК
проведення консультацій до вступних іспитів до аспірантури
Одеського регіонально інституту державного управління
Національної академії державного управління при Президентові України

Спеціальність Дата проведення Час проведення Викладач Аудиторія
СПЕЦІАЛЬНІСТЬ
25.00.01 -теорія та історія державного управління 05.10.2012 14.00-15.30 Приходченко Л.Л.,д.держ.упр., професор 221
25.00.02 - механізми державного управління 05.10.2012 14.00-15.30 Миколайчук М.М.,д.держ.упр., доцент 412
25.00.04 - місцеве самоврядування 05.10.2012 12.00-13.30 Молодожен Ю.Б.,д.держ.упр., доцент 221
ІНОЗЕМНА МОВА
Англійська мова 12.10.2012 12.00-13.30 Сазикіна Т.І., к.філол.н., доцент 300
Німецька мова 12.10.2012 14.00-15.30 Черняєва І.А., к.філол.н. 300
Французька мова 12.10.2012 10.10-11.40 Пуленко І.А., к.філол.н., доцент 300
ФІЛОСОФІЯ
Філософія 19.10.2012 12.00-13.30 Росколотько І.Л., к.філос.н., доцент 318


Фотогалерея додається.