Написати листа
НАЦІОНАЛЬНА АКАДЕМІЯ ДЕРЖАВНОГО УПРАВЛІННЯ ПРИ ПРЕЗИДЕНТОВІ УКРАЇНИ карта сайту


     11 січня 2013 року відбувся теоретико-методологічний семінар для аспірантів, на якому були представлені презентації результатів дисертаційних досліджень аспірантів другого року навчання кафедри державного управління та місцевого самоврядування та кафедри права і законотворчого процесу:
     1. Віліжінського Віктора Миколайовича - "Реформування системи місцевого самоврядування в Україні з урахуванням національних традицій врядування";
     2. Левчишена Дениса Івановича - "Механізми забезпечення принципу соціальної справедливості в сучасному управлінському процесі";
     3. Юрченка Олега Вікторовича - "Державне регулювання організаційно-правового механізму ціноутворення".
     Семінар організовувався з метою обговорення результатів дисертаційних досліджень аспірантів та надання їм методичної, організаційної та практичної допомоги під час підготовки дисертації до публічного захисту.


Фотогалерея додається.