Написати листа
НАЦІОНАЛЬНА АКАДЕМІЯ ДЕРЖАВНОГО УПРАВЛІННЯ ПРИ ПРЕЗИДЕНТОВІ УКРАЇНИ карта сайту


   12 березня 2013 року відбувся науковий семінар кафедри регіональної політики та публічного адміністрування на тему "Актуальні проблеми регіональної політики та публічного адміністрування" за підсумками виконання науково-дослідної роботи кафедри "Розробка концептуальних засад реформування системи регіонального управління" в І кварталі 2013 року.
   Участь у заході взяли директор інституту, завідувач кафедри регіональної політики та публічного адміністрування, д.політ.н., доцент Іжа М.М., заступник директора з наукової роботи, к.т.н., доцент Попов С.А., начальник відділу підготовки науково-педагогічних та наукових кадрів, к.н.держ.упр., доцент Нагорна І.В., провідний фахівець відділу координації наукових досліджень та інформаційно-аналітичної роботи, к.соціол.н. Дишлевий І.О. та викладачі кафедри регіональної політики та публічного адміністрування.
   Відкрив захід директор ОРІДУ М.М. Іжа, який привітав учасників семінару, наголосив на важливості проведення таких заходів, зазначив, що питання регіональної політики, на даний час, є пріоритетними для країни, як визначено в щорічному Посланні Президента України до Верховної Ради України "Про внутрішнє та зовнішнє становище України в 2012 році" основними завданнями модернізації регіональної політики в Україні є створення сприятливих умов і реальних можливостей для післякризового відновлення регіональних економічних комплексів на засадах інтенсивного розвитку, активізації задіяння внутрішнього, наявного на місцевому рівні потенціалу розвитку регіонів.
   В ході наукового семінару були розкриті наступні питання: оцінювання регіональних програм і політик, соціальні аспекти реалізації адміністративної реформи і основні потреби ресурсного забезпечення регіону для ефективного функціонування системи регіонального управління.
   В своїй заключній промові директор інституту М.М. Іжа подякував всім учасникам наукового семінару за цікаві доповіді та презентації. Загалом науковий семінар пройшов у жвавій дискусії, участь у науковому семінарі прийняли 3 доктори та 7 кандидатів наук.
Фотогалерея додається.