Написати листа
НАЦІОНАЛЬНА АКАДЕМІЯ ДЕРЖАВНОГО УПРАВЛІННЯ ПРИ ПРЕЗИДЕНТОВІ УКРАЇНИ карта сайту


    17 травня 2013 року кафедра інформаційних технологій та систем управління сумісно з комунальним підприємством "Обласний інформаційно-аналітичний центр" взяли участь у роботі науково-практичного семінару "Інформаційне суспільство та сталий розвиток" разом з професорсько-викладацьким складом Російської академії народного господарства та державної служби (Орловський філіал) у форматі міжнародної відео конференції. Міжнародна відеоконференція була присвячена Всесвітньому дню електрозв'язку та інформаційного суспільства. Відкрив відеоконференцію перший заступник директора інституту, доктор економічних наук, професор А. Г. Ахламов.
   А. Г. Ахламов привітав усіх учасників заходу з Всесвітнім днем електрозв'язку та інформаційного суспільства та зупинився на ролі та місці інформатизації на сучасному етапі розвитку суспільства. Він колективу Російської академії народного господарства та державної служби (Орловський філіал) з привітанням виступила заступник директора Орловського філіалу, доктор економічних наук, професор О. П. Овчиникова. У ролі модераторів науково-практичного семінару виступили к. п. н., доцент С. Ю. Лачінов (м. Орел) та к. ф.-м.н., доцент Ю. Б. Пігарєв (м. Одеса). Свій виступ С. Ю. Лачінов присвятив проблемі організації самостійної роботи слухачів та студентів в системі LMS (Learning Management System). Він зазначив, що самостійна робота відіграє значну роль у формуванні професійної компетенції майбутніх фахівців. В своє виступу Ю. Б. Пігарєв зазначив, що інформаційно-телекомунікаційна інфраструктура регіону визначає стратегію розвитку процесів інформатизації. Ю. Б. Пігарєв продемонстрував це на прикладі програми розвитку Одеської області на період до 2015 року та програми регіональної інформатизації Одеської області на 2011-2013 роки (Інформаційна Одещина) Потім він зупинився на двох напрямках, котрі з його точки зорю є найбільш перспективними в найближчий час, а саме: використанню мобільних та хмарних технологіях. На можливостях використання хмарних технологіях також зупинився к. т. н., доцент В. Н. Михайлов (м. Орел). Він проаналізував деякі найбільш популярні напрями використання хмарних технологій. На рішеннях проблем інформатизації органів державного управління зупинилися в своїх доповідях заступник директора комунального підприємства "Обласний інформаційно-аналітичний центр" Д. С. Молчанов та радник губернатора Одеської області А. М. Демещик. А. М. Демещик зупинився на питанням організації електронного документообігу між органами влади Одеської області та надання адміністративних послуг населенню в електронному вигляді на базі регіональної системи захищеної електронної пошти. Його виступ визвав жваву дискусію учасників семінару, тому що фахівці з російської сторони розглядають он-лайнові технології в якості основи побудови систем надання електронних адміністративних послуг.
   А. М. Демещик доказав, що оф-лайнові технології взаємодії більш надійні і краще захищені. Тим паче процедура надання адміністративних послуг потребує деякий час і наявність он-лайнового зв'язку не є обов'язковим елементом. Д. С. Молчанов (м. Одеса) зупинився на проблемам впровадження системи надання електронних адміністративних послуг населенню. Дискусійним була доповідь к.с.н., доцента Ю. В. Каира (м. Орел) на тему "Аналіз потоків інформації в нових засобах масової комунікації". К. п. н., старший викладач кафедри інформаційних технологій та систем управління І. С. Куспляк присвятив свою доповідь стратегічним імперативам розвитку електронного управління. По завершенню науково-практичного семінару були підведенні підсумки роботи.