Написати листа
НАЦІОНАЛЬНА АКАДЕМІЯ ДЕРЖАВНОГО УПРАВЛІННЯ ПРИ ПРЕЗИДЕНТОВІ УКРАЇНИ ukr eng карта сайту


    14 червня 2013 р. в Одеському регіональному інституті державного управління НАДУ при Президентові України відбулася ІV Міжнародна наукова інтернет-конференція аспірантів та докторантів з державного управління: "Державне управління в Україні: історія державотворення, виклики та перспективи", яка організована кафедрою державного управління і місцевого самоврядування. В роботі конференції прийняли участь більше 50 представників ОРІДУ НАДУ при Президентові України та різних вищих навчальних закладів країни.
   У прийнятих за підсумками обговорення рекомендаціях систематизовані пропозиції молодих науковців щодо подальшого вдосконалення та розвитку системи публічного управління в державі.