Написати листа
НАЦІОНАЛЬНА АКАДЕМІЯ ДЕРЖАВНОГО УПРАВЛІННЯ ПРИ ПРЕЗИДЕНТОВІ УКРАЇНИ карта сайту

Відбулося чергове засідання
Науково-експертної ради ОРІДУ НАДУ при Президентові України


   26 червня 2013 року о 12.00 в 212 ауд. відбулося чергове засідання Науково-експертної ради Одеського регіонального інституту державного управління Національній академії державного управління при Президентові України.
   Всі питання, винесені на порядок денний, було розглянуто.

   Доцент кафедри менеджменту організацій Майданюк С.І. доповів про результати організації та проведення XIV Всеукраїнської щорічної студентської науково-практичної конференції за участю міжнародних спеціалістів "Сучасний менеджмент: моделі, стратегії, технології". За результатами доповіді відбулося конструктивне обговорення та сформульовано пропозиції щодо подальшої організації та проведення конференції.
   Начальником відділу координації наукових досліджень та інформаційно-аналітичної роботи Ємельяновою О.М. було надано інформацію про результати моніторингу виконання наукових досліджень у ІІ кварталі 2013 р., а також науковими керівниками та відповідальними виконавцями НДР були представлені звіти про виконання НДР. Членами НЕР було винесено рішення про затвердження представлених звітів.
   Начальником відділу організації семінарів за договорами Шматоваленко Л.С. було висвітлено питання щодо науково-методичної допомоги регіональним Центрам ПКК з питань впровадження дистанційної форми підвищення кваліфікації державних службовців і посадових осіб місцевого самоврядування.
   Про виконання в Інституті Плану дій НАДУ при Президентові України 2013 року доповів присутнім Попов С.А., заступник директора з наукової роботи.
   Начальник відділу підготовки науково-педагогічних та наукових кадрів Нагорна І.В. повідомила присутнім про пріоритетні напрями дисертаційних досліджень на здобуття наукового ступеня доктора (кандидата) наук з державного управління.