Написати листа
НАЦІОНАЛЬНА АКАДЕМІЯ ДЕРЖАВНОГО УПРАВЛІННЯ ПРИ ПРЕЗИДЕНТОВІ УКРАЇНИ карта сайту


    1 липня 2013 року згідно з Положенням про стажування в органах державної влади і органах місцевого самоврядування слухачів Національної академії державного управління при Президентові України, затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 01 квітня 2013 року № 255, та наказом директора Одеського регіонального інституту державного управління Національної академії державного управління при Президентові України від 18 травня 2013 року № 69 розпочалося стажування слухачів першого курсу денної форми навчання факультету державного управління.
   Стажування проводиться з метою:
  • набуття досвіду виконання завдань, обов'язків та практичної роботи у структурних підрозділах органів, установ на посадах державної служби або служби в органах місцевого самоврядування;
  • підвищення професійної компетентності і ділових якостей;
  • проведення досліджень за тематикою магістерських робіт;
  • підготовки аналітичних і узагальнюючих матеріалів з питань державного управління, місцевого самоврядування та управління суспільним розвитком для їх застосування у практичній діяльності.