Написати листа
НАЦІОНАЛЬНА АКАДЕМІЯ ДЕРЖАВНОГО УПРАВЛІННЯ ПРИ ПРЕЗИДЕНТОВІ УКРАЇНИ карта сайту


   Під час зустрічі заступник директора з наукової роботи Попов С.А. ознайомив присутніх з пріоритетами розвитку науки "Державне управління" та основними завданнями дисертаційних досліджень в цій галузі.
   Начальник відділу підготовки науково-педагогічних та наукових кадрів Нагорна І.В. бажаючих вступити до аспірантури та докторантури Інституту ознайомила з умовами вступу й особливостями підготовки наукових кадрів за спеціальностями галузі науки "Державне управління", а саме:
   - з організацією прийому до аспірантури Інституту в 2013 р.
   - з плановим набором до аспірантури в 2013 р.;
   - переліком необхідних документів, які подають вступники до аспірантури та докторантури;
   - пріоритетними напрямками наукових досліджень, за якими здійснюється набір до аспірантури та докторантури;
   - напрямами паспортів спеціальностей за спеціальностями:
   25.00.01 - теорія та історія державного управління;
   25.00.02 - механізми державного управління;
   25.00.03 - державна служба;
   25.00.04 - місцеве самоврядування.
   На Дні відкритих дверей були присутні представники приймальної комісії для проведення прийому до аспірантури Інституту у 2013 р., випускники Одеського регіонального інституту державного управління НАДУ при Президентові України, представники органів державного управління та органів місцевого самоврядування, вищих навчальних закладів Одеської, Вінницької, Миколаївської областей.Фотогалерея додається.