Написати листа
НАЦІОНАЛЬНА АКАДЕМІЯ ДЕРЖАВНОГО УПРАВЛІННЯ ПРИ ПРЕЗИДЕНТОВІ УКРАЇНИ карта сайту

В Одеському регіональному інституті державного управління НАДУ при Президентові України 25 вересня 2013 року проведено нараду-семінар за участю керівників регіональних та обласних Центрів перепідготовки та підвищення кваліфікації працівників органів державної влади, органів місцевого самоврядування, державних підприємств, установ і організацій, галузевих закладів післядипломної освіти, вищих навчальних закладів, що здійснюють підготовку магістрів за спеціальностями галузі знань "Державне управління"

   Відповідно до плану заходів Національного агентства України з питань державної служби на 2013 рік та розпорядження Кабінету Міністрів України від 2 вересня 2010 року № 1765-р "Про проведення щорічних Рішельєвських академічних читань у м. Одесі" в Одеському регіональному інституті державного управління НАДУ при Президентові України 25 вересня 2013 року було проведено Всеукраїнську нараду-семінар за участю керівників регіональних та обласних Центрів перепідготовки та підвищення кваліфікації працівників органів державної влади, органів місцевого самоврядування, державних підприємств, установ і організацій, галузевих закладів післядипломної освіти, вищих навчальних закладів, що здійснюють підготовку магістрів за спеціальностями галузі знань "Державне управління" на тему "Модернізація системи професійної підготовки державних службовців та посадових осіб місцевого самоврядування в контексті реалізації політики європейської інтеграції".
   Актуальні питання модернізації системи професійної підготовки державних службовців та посадових осіб місцевого самоврядування в контексті реалізації політики європейської інтеграції були обговорені під час виступів:
   В'ячеслава Вікторовича Толкованова, Голови Національного агентства України з питань державної служби, кандидата юридичних наук, доктора публічного права, доцента
   Юрія Васильовича Ковбасюка, президента Національної академії державного управління при Президентові України, доктора наук з державного управління, кандидата економічних наук, професора
   Миколи Михайлович Іжі, директор Одеського регіонального інституту державного управління Національної академії державного управління при Президентові України, доктора політичних наук, доцента, Заслуженого працівника освіти України
   Юлії Юріївни Лихач, першого заступника директора Центру адаптації державної служби до стандартів Європейського Союзу
   Миколи Івановича Баюка, директора Хмельницького обласного центру перепідготовки та підвищення кваліфікації працівників органів державної влади, органів місцевого самоврядування, державних підприємств, установ і організацій
   Сергія Георгійовича Білорусова, директора Херсонського обласного центру перепідготовки та підвищення кваліфікації працівників органів державної влади, органів місцевого самоврядування, державних підприємств, установ і організацій, кандидата технічних наук, доцента, Заслуженого працівника освіти України
   Володимира Миколайовича Сидорова, директора Кримського центру перепідготовки та підвищення кваліфікації працівників органів державної влади, органів місцевого самоврядування, керівників державних підприємств, установ та організацій
   Дмитра Івановича Дзвінчука, завідувача кафедри державного управління Івано-Франківського національного технічного університету нафти і газу, доктора філософських наук, професора.
   За результатами наради-семінару прийнято відповідні рішення, а саме:
   1. Удосконалити з урахуванням вимог законодавства про державну службу нормативно-правову базу з питань підвищення кваліфікації державних службовців, посадових осіб місцевого самоврядування та депутатів місцевих рад.
   2. Оновити програми підвищення кваліфікації державних службовців, посадових осіб місцевого самоврядування та депутатів місцевих рад відповідно до пріоритетів державної політики щодо визначення перспектив розвитку людських ресурсів та основних напрямів Програми економічних реформ на 2010-2014 роки "Заможне суспільство, конкурентоспроможна економіка, ефективна держава".
   3. Забезпечити впровадження новітніх інтерактивних методів навчання у процес підвищення кваліфікації державних службовців, посадових осіб місцевого самоврядування та депутатів місцевих рад.
   4. Забезпечити організацію підвищення кваліфікації державних службовців за профілями компетентності посад із запровадженням дисциплін прикладного характеру, зокрема формування лідерства, мистецтво ведення переговорів, технології публічного виступу, взаємодія з громадськістю тощо.
   5. Розробити та здійснити заходи щодо упорядкування мережі навчальних закладів системи підвищення кваліфікації з урахуванням поліпшення їх освітньої і наукової діяльності, кадрового та методичного потенціалу.
   6. Затвердити вимоги до змісту програм підвищення кваліфікації державних службовців, посадових осіб місцевого самоврядування та депутатів місцевих рад та обсягу навчальних годин.
   7. Створити веб-портал Нацдержслужби з питань підвищення кваліфікації державних службовців, посадових осіб місцевого самоврядування та депутатів місцевих рад за дистанційною формою навчання за рахунок міжнародної технічної допомоги.
   8. Розробити порядок та забезпечити проведення державного моніторингу якості процесу підвищення кваліфікації навчальними закладами системи підвищення кваліфікації, а також забезпечити його методичне та аналітичне супроводження.
   9. Розробити та здійснити заходи щодо удосконалення інформаційного та науково-методичного забезпечення навчального процесу підвищення кваліфікації державних службовців, посадових осіб місцевого самоврядування та депутатів місцевих рад.
   10. Забезпечити щорічне вивчення та визначення потреб у підвищенні кваліфікації державних службовців, посадових осіб місцевого самоврядування та депутатів місцевих рад з урахуванням планування їх кар'єри та результатів роботи на відповідних посадах.
   11. Створити належні умови:
   - для розвитку конкурентного середовища на ринку надання освітніх послуг навчальними закладами системи підвищення кваліфікації, забезпечити підвищення ефективності їх діяльності;
   - для залучення науково-педагогічних і наукових працівників, працівників державних органів та органів місцевого самоврядування до роботи в навчальних закладах системи підвищення кваліфікації.
   12. Запровадити інноваційні методи оцінювання результатів підвищення кваліфікації державних службовців, посадових осіб місцевого самоврядування та депутатів місцевих рад.
   13. Забезпечити:
   - організацію та координацію проведення наукових досліджень з питань підвищення кваліфікації державних службовців, посадових осіб місцевого самоврядування та депутатів місцевих рад, з вивчення зарубіжного досвіду та кращих практик підвищення кваліфікації;
   - проведення науково-методичних та науково-практичних конференцій, засідань за круглим столом, симпозіумів, семінарів з питань підвищення кваліфікації державних службовців, посадових осіб місцевого самоврядування та депутатів місцевих рад;
   - підвищення кваліфікації та стажування керівників і науково-педагогічних працівників навчальних закладів системи підвищення кваліфікації;
   - підвищення кваліфікації державних службовців, посадових осіб місцевого самоврядування та депутатів місцевих рад шляхом стажування в органах державної влади та органах місцевого самоврядування;
   - зміцнення взаємозв'язку між органами державної влади, органами місцевого самоврядування та навчальними закладами системи підвищення кваліфікації.
   14. Забезпечити в повному обсязі виконання плану обов'язкового підвищення кваліфікації з питань запобігання та протидії корупції державних службовців та посадових осіб місцевого самоврядування.
   15. Забезпечити впровадження нових форм дистанційного навчання в рамках підвищення кваліфікації державних службовців та посадових осіб місцевого самоврядування на основі вивчення досвіду та кращих практик регіонів України та європейських країн.
   16. Забезпечити розміщення на спеціалізованому веб-порталі інтерактивних матеріалів з підвищення кваліфікації посадових осіб місцевого самоврядування та депутатів місцевих рад.
   17. З метою формування високопрофесійного кадрового забезпечення реалізації програми економічних реформ на 2010-2014 роки "Заможне суспільство, конкурентоспроможна економіка, ефективна влада" та регіональних програм економічного і соціального розвитку проводити активну роботу з визначення та направлення державних службовців для участі в конкурсі з добору кандидатів до Президентського кадрового резерву.
   18. Забезпечити розробку, оновлення навчальних програм з підвищення кваліфікації у сфері європейської інтеграції за галузевим спрямуванням з урахуванням положень Угоди про асоціацію між Україною та ЄС, кращих європейських практик і вітчизняного досвіду та потреб органів влади.
   19. Забезпечити підготовку та оновлення навчально-методичних матеріалів, збірників нормативно-правових актів з питань європейської інтеграції та євроатлантичного співробітництва, а також мовної підготовки з урахуванням кращих європейських практик, вітчизняного досвіду.
   20. Забезпечити впровадження програм розвитку лідерства на регіональному рівні з урахуванням кращого європейського та вітчизняного досвіду.
   21. Забезпечити підготовку, оновлення та розміщення на сайті Нацдержслужби України інформації щодо реалізації програми розвитку лідерства на регіональному рівні.
   22. Надати на погодження Нацдержслужбі України навчальні плани та державні контракти про надання послуг з підготовки магістрів галузі знань "Державне управління".
   23. Забезпечити виконання рекомендацій Рахункової палати України за результатами перевірок навчальних закладів системи професійного навчання
   24. Сприяти утворенню в органах влади методичних кабінетів з метою обміну досвідом, поширення кращих практик організації професійного навчання державних службовців та посадових осіб місцевого самоврядування.
   25. Опрацювати підходи щодо розробки проекту державного стандарту підвищення кваліфікації державних службовців та посадових осіб місцевого самоврядування.
   Під час роботи Всеукраїнської наради-семінару було організовано виставку навчально-методичних матеріалів підготовлених Одеським регіональним інститутом державного управління НАДУ при Президентові України та іншими навчальними закладами в системі підвищення кваліфікації державних службовців, посадових осіб місцевого самоврядування.Фотогалерея додається.