Написати листа
НАЦІОНАЛЬНА АКАДЕМІЯ ДЕРЖАВНОГО УПРАВЛІННЯ ПРИ ПРЕЗИДЕНТОВІ УКРАЇНИ карта сайту


   30 вересня 2013 року о 13.30 в 212 ауд. відбулося чергове засідання Науково-експертної ради Одеського регіонального інституту державного управління Національної академії державного управління при Президентові України. Всі питання, винесені на порядок денний, було розглянуто.
   Начальником відділу координації наукових досліджень та інформаційно-аналітичної роботи Ємельяновою О.М. було надано інформацію про результати моніторингу виконання наукових досліджень у ІІІ кварталі 2013 р. Також науковими керівниками та відповідальними виконавцями НДР були представлені звіти про виконання НДР за ІІІ кв. 2013 р. та за 9 місяців 2013 р. Членами НЕР було винесено рішення про затвердження представлених звітів.
   Заступник директора з наукової роботи доповів про результати підготовки Всеукраїнської підсумкової науково-практичної конференції за міжнародною участю "Актуальні проблеми та перспективи розвитку публічного управління".
   Начальником редакційно-видавничого відділу Патиком О.В. було висвітлено питання щодо наукових видань Інституту, який наголосив на необхідності дотримання термінів надання необхідних матеріалів до відділу.
   Про виконання в Інституті Плану дій НАДУ при Президентові України 2013 року доповів присутнім Попов С.А., заступник директора з наукової роботи.Фотогалерея додається.