Написати листа
НАЦІОНАЛЬНА АКАДЕМІЯ ДЕРЖАВНОГО УПРАВЛІННЯ ПРИ ПРЕЗИДЕНТОВІ УКРАЇНИ карта сайту


   10 жовтня 2013 року відбулась щорічна науково-практична конференція слухачів денної форми навчання факультету державного управління за підсумками проходження стажування в органах державної влади та органах місцевого самоврядування.
   Заступник директора з наукової роботи Сергій Афанасійович Попов виступив із вступною промовою, в якій від імені директора інституту Миколи Михайловича Іжи побажав слухачам творчих успіхів, наснаги, енергії та завзяття у підвищенні свого інтелектуального рівня, примноження науково-дослідних здобутків, визнання та здобуття авторитету, плідної, конструктивної роботи, досягнення бажаних результатів і перемоги. Сергій Афанасійович висловив сподівання, що знання та навички, отримані під час стажування, стануть стимулом до подальших наукових досягнень слухачів.
   Декан факультету державного управління Микола Петрович Попов відзначив особливості проходження стажування слухачів денної форми навчання у 2013 році
   У конференції також прийняли участь:, завідувачі кафедр, тьютори груп спеціалізацій та керівники магістерських робіт слухачів денної форми навчання.
   Своїми враженнями про організацію та проходження стажування поділилися викладачі та слухачі другого курсу. Зокрема було акцентовано увагу на питаннях:

   Секція 1. Матеріали щодо порядку та особливостей проходження стажування

   Особливості проходження стажування слухачів денної форми навчання у 2013 році
   Попов Микола Петрович, декан факультету державного управління, к.держ.упр., доцент
   Стажування в центральних органах влади: від теорії до практики
   Швець Віталій Анатолійович, слухач 2 року денної форми навчання, спеціалізація "Європейська інтеграція в умовах глобального врядування"
   Стажування як один з етапів написання магістерської роботи
   Ткач Інна Володимирівна, слухачка 2 року денної форми навчання, спеціалізація "Регіональне управління"
   Ефективність використання наукового потенціалу ОРІДУ в процесі стажування магістрантів
   Овчаренко Світлана Володимирівна, професор кафедри філософських та соціально-політичних наук, д.філос.н., професор

   Секція 2. Матеріали з питань державного управління, місцевого самоврядування та удосконалення діяльності органів влади (за напрямками магістерських досліджень слухачів)

   Шляхи підвищення економічної самостійності регіонів та пошук джерел доходів оптимізації місцевих бюджетів
   Дерев'янко Володимир Володимирович, слухач 2 року денної форми навчання, спеціалізація "Державне регулювання економіки та підприємництва"
   Управління кадровим потенціалом в органах державної влади - як основа вдосконалення державної кадрової політики (на прикладі Одеської області)
   Кіосак Катерина Валентинівна, слухачка 2 року денної форми навчання, спеціалізація "Соціальна і гуманітарна політика"
   Імплементація зарубіжного досвіду як дієвий спосіб підвищення ефективності державного управління у сфері житлово-комунального господарства
   Лесик Олена Василівна, слухачка 2 року денної форми навчання, спеціалізація "Регіональне управління"
   Організація правової роботи в органах місцевого самоврядування
   Шмігленко Сергій Іванович, слухач 2 року денної форми навчання, спеціалізація "Організація правової роботи в органах публічної влади"

   Секція 3. Участь у міжнародних проектах

   Можливості стажування в інституціях ЄС
   Кадук Наталя Іванівна, доцент кафедри європейської інтеграції, к.політ.н.
   Огляд закордонних програм та проектів, в яких брали участь слухачі факультету
   Балагура Еліна Ігорівна, слухачка 2 курсу, спеціалізація "Європейська інтеграція в умовах глобального врядування"Фотогалерея додається.