Написати листа
НАЦІОНАЛЬНА АКАДЕМІЯ ДЕРЖАВНОГО УПРАВЛІННЯ ПРИ ПРЕЗИДЕНТОВІ УКРАЇНИ карта сайту


   03 грудня 2013 року в Інституті відбулися загальні збори аспірантів, здобувачів та докторантів першого року підготовки.
   Директор інституту М.М.Іжа привітав аспірантів, докторантів та здобувачів, розповів про умови підготовки науково-педагогічних та наукових кадрів в Інституті, надав рекомендації щодо актуальності тем і основних вимог до якості дисертаційних досліджень, а також нагадав про відповідальність аспірантів під час навчання в аспірантурі та докторантурі.
   Заступник директора з наукової роботи С.А.Попов розповів про підготовку науково-педагогічних та наукових кадрів вищої кваліфікації в ОРІДУ НАДУ при Президентові України.
   Начальники та спеціалісти відділів О.В.Патик (редакційно-видавничий відділ), О.М.Ємельянова (відділ координації наукових досліджень та аналітичної роботи), О.В.Кудрявцева (бібліотечний відділ) та І.В.Нагорна (відділ підготовки науково-педагогічних та наукових кадрів) розповіли про організаційно-методичне забезпечення підготовки науково-педагогічних та наукових кадрів і здійснення наукових досліджень, зокрема:
   -вимоги до матеріалів, які подаються до фахових видань;
   -участь аспірантів у науково-дослідних роботах Інституту;
   -умови та правила користування бібліотечними ресурсами Інституту,
   -організація навчального процесу в аспірантурі Інституту.Фотогалерея додається.