Написати листа
НАЦІОНАЛЬНА АКАДЕМІЯ ДЕРЖАВНОГО УПРАВЛІННЯ ПРИ ПРЕЗИДЕНТОВІ УКРАЇНИ карта сайту


   24 грудня 2013 року відбувся теоретико-методологічний семінар для аспірантів третього року навчання кафедр державного управління і місцевого самоврядування та права і законотворчого процесу. На семінарі були представлені результати дисертаційних досліджень наступних аспірантів:

   1. Віліжинського Віктора Миколайовича - "Реформування системи місцевого самоврядування в Україні з урахуванням національних традицій врядування";

   2. Левчішена Дениса Івановича - "Механізми забезпечення принципу соціальної справедливості в сучасному управлінському процесі";.

   В семінарі взяли участь представники професорсько-викладацького складу кафедр державного управління і місцевого самоврядування, права і законотворчого процесу, аспіранти першого, другого і третього року навчання.
   Семінар організовувався з метою обговорення результатів дисертаційних досліджень аспірантів та надання їм методичної, організаційної та практичної допомоги під час підготовки дисертації до публічного захисту.Фотогалерея додається.