Написати листа
НАЦІОНАЛЬНА АКАДЕМІЯ ДЕРЖАВНОГО УПРАВЛІННЯ ПРИ ПРЕЗИДЕНТОВІ УКРАЇНИ карта сайту


   31 січня 2014 року розпочала свою роботу Державна екзаменаційної комісія № 4 з проведення державних екзаменів та захисту магістерських робіт слухачів факультету державне управління, спеціальності 8.15010001- державне управління, спеціалізацій "Державне регулювання економіки та підприємництва" та "Інформатизація державного управління".
   Державна комісія затверджена наказом директора інституту від 23 грудня 2013 р. № 145, працювала у повному складі:
   Голова комісії - Котвицька Л.Е. - начальник Головного управління статистики в Одеській області.
   Заступник голови комісії - Ахламов А.Г., д.е.н., професор, завідувач кафедри економічної та фінансової політики, перший заступник директора Одеського регіонального інституту державного управління НАДУ при Президентові України.
   Члени комісії - Миколайчук М.М., д.держ.упр., професор, професор кафедри економічної та фінансової політики Одеського регіонального інституту державного управління НАДУ при Президентові України та Молодожен Ю.Б. - д.держ.упр., доцент, професор кафедри державного управління і місцевого самоврядування Одеського регіонального інституту державного управління НАДУ при Президентові України.
   Екзаменатори - Овчар О.М., к.психол.н., доцент, доцент кафедри європейської інтеграції Одеського регіонального інституту державного управління НАДУ при Президентові України та Пігарєв Ю.Б., к.ф-м.н., доцент, завідувач кафедри інформаційних технологій та систем управління Одеського регіонального інституту державного управління НАДУ при Президентові України.
   Секретар комісії - Вербецька Є.В., методист кафедри економічної та фінансової політики Одеського регіонального інституту державного управління НАДУ при Президентові України.
   Загальна кількість слухачів ІІ курсу денної форми навчання - 9 ; ІІІ курсу заочної форми навчання - 43; ІІІ курсу вечірньої форми навчання - 7.
   На державному екзамені випускники виявили достатній рівень теоретичної підготовки з усіх дисциплін програми підготовки магістрів державного управління, розуміння актуальних проблем державної служби, та отримали такі оцінки:
   Робота Державної екзаменаційної комісії №4 пройшла на належному організаційному рівні.Фотогалерея додається.