Написати листа
НАЦІОНАЛЬНА АКАДЕМІЯ ДЕРЖАВНОГО УПРАВЛІННЯ ПРИ ПРЕЗИДЕНТОВІ УКРАЇНИ карта сайту


   25 лютого 2014 року закінчила свою роботу Державна екзаменаційної комісія № 4 з проведення державних екзаменів та захисту магістерських робіт слухачів факультету державне управління, спеціальності 8.15010001- державне управління, спеціалізацій "Державне регулювання економіки та підприємництва" та "Інформатизація державного управління".
   Державна екзаменаційна комісія затверджена наказом директора інституту від 23 грудня 2013 р. № 145, працювала у повному складі.
   Державна екзаменаційна комісія № 4 провела захист 58 магістерських, що були написані слухачами на кафедрах: "Економічної та фінансової політики", "Інформаційних технологій та систем управління".
   Магістерські роботи написані у переважній більшості з актуальних економічних, політичних, соціальних, правових проблем та нагальних проблем державного управління, та виконані на досить високому теоретико-методологічному та практичному рівні.

   Магістерські роботи захистили на:

   Денна форма навчання:
             відмінно - 1 слухач,
             добре - 8 слухачів.
   Вечірня форма навчання:
             відмінно - 3 слухача,
            добре - 4 слухача.
   Заочна форма навчання:
             відмінно - 12 слухачів,
            добре - 29 слухачів.

   Згідно з Положенням про Програму підготовки магістрів державного управління, прийнято рішення про надання диплома магістра державного управління з відзнакою слухачам:

   Денна форма навчання:
             Поліщук Г.О.
   Заочна форма навчання:
            Бурковська Т.В.
            Терновий О.О.
            Радзівілов Г.Д.
    Вечірня форма навчання:
            Парсаєва В.В.

   За результатами навчання 58 слухачам, які виконали навчальну програму, захистили магістерську роботу та склали державний екзамен, присвоєна кваліфікація магістра державного управління.Фотогалерея додається.