Написати листа
НАЦІОНАЛЬНА АКАДЕМІЯ ДЕРЖАВНОГО УПРАВЛІННЯ ПРИ ПРЕЗИДЕНТОВІ УКРАЇНИ карта сайту


   18 листопада 2014 р. відбулося засідання «круглого столу» у режимі відеоконференцзв'язку «Модернізація галузі науки «Державне управління» в контексті суспільно-політичних реформ» за ініціативою НАДУ при Президентові України.
Відкрив засідання «круглого столу» президент НАДУ при Президентові України Ковбасюк Ю.В., д.держ.упр., професор, який акцентував увагу присутніх на ключових питаннях, а саме:
- Концепції наукової діяльності Національної академії;
- пріоритетних напрямах розвитку системи підготовки наукових і науково-педагогічних кадрів вищої кваліфікації з державного управління.
З доповідями виступили провідні науковці від системи НАДУ при Президентові України: Семенченко А.І., д.держ.упр., професор; Пархоменко-Куцевіл О.І., д.держ.упр., професор; Карамишев Д.В., д.держ.упр., професор; Князєв В.М., д.філос.н., професор; Тертичка В.В., д.держ.упр., професор; Гусєв В.О., к.е.н., провідний науковий співробітник; Загороднюк С.В., к.держ.упр., начальник управління організації фундаментальних і прикладних досліджень НАДУ при Президентові України, Чмига В.О., к., держ.упр., доцент, начальник управління підготовки наукових та науково-педагогічних кадрів; науковці регіональних інститутів, а також дослідники від інших ВНЗ України: Жиляєв І.Б., професор НТУУ «Київський політехнічний інститут», д.е.н., професор; Сурмін Ю.П., завідувач кафедри державного управління і самоврядування МАУП, д.соц.н., професор.
Від ОРІДУ НАДУ при Президентові України у «круглому столі» взяли участь: Іжа М.М., директор Інституту, д.політ.н., професор; Попов С.А., заступник директора з наукової роботи, к.т.н., доцент; Безверхнюк Т.М., завідувач кафедри управління проектами, д.держ.упр., професор; Драгомирецька Н.М., професор кафедри філософських та соціально-політичних наук, д.держ.упр., професор; Марущак В.П., завідувач кафедри права та законотворчого процесу, д.держ.упр., професор; Пахомова Т.І., професор кафедри права і законотворчого процесу, д.держ.упр., професор; Приходченко Л.Л., завідувач кафедри державного управління і місцевого самоврядування д.держ.упр., професор; Нагорна І.В., начальник сектору підготовки науково-педагогічних та наукових кадрів, к.держ.упр., доцент; Піроженко Н.В., доцент кафедри державного управління і місцевого самоврядування, к.держ.упр., доцент, Ємельянова О.М., начальник відділу координації наукових досліджень та інформаційно-аналітичної роботи, аспіранти, здобувачі, докторанти.
У процесі роботи «круглого столу» відбулося конструктивне обговорення проблемних питань розвитку галузі науки «Державне управління» та формування проекту рекомендацій щодо доопрацювання проекту Концепції наукової діяльності НАДУ при Президентові України.Фотогалерея додається.