Написати листа
НАЦІОНАЛЬНА АКАДЕМІЯ ДЕРЖАВНОГО УПРАВЛІННЯ ПРИ ПРЕЗИДЕНТОВІ УКРАЇНИ карта сайту


   20 листопада 2014 року народний депутат України Сергій Рафаїлович Гриневецький виступив перед професорсько-викладацьким складом, працівниками, аспірантами та слухачами ОРІДУ НАДУ при Президентові України із лекцією на тему: «Ефективна регіональна політика – необхідна умова для вирішення гострих проблем, що постали перед суспільством».
    Сергій Гриневецький проаналізував витоки та причини проблем сьогоднішньої політичної, економічної та соціальної ситуації в країні, охарактеризував ситуацію в соціумі та політикумі. У ході виступу підкреслено актуальність провадження ефективної регіональної політики з метою вирішення загальносоціальних завдань з урахуванням світових тенденцій, розглянуто питання проведення регіональної політики в сучасних політичних умовах.
   Акцентовано увагу на врахуванні ресурсної специфіки регіонів при розробці регіональної політики, підвищенні впливу і відповідальності місцевого самоврядування та проведення комплексу заходів з удосконалення адміністративно-територіального устрою.
Зроблено наголос на важливості професійної підготовки, належному матеріально-технічному та фінансовому забезпеченні управлінських кадрів. Також, Сергій Гриневецький звернув увагу на необхідність використання існуючої нормативно-правової бази для розвитку регіонів. Народний депутат запропонував приймати адекватні, поступові заходи для розвитку регіонів як запоруки збереження цілісності України: «Мислити масштабно, діяти локально». Наприкінці зустрічі Сергій Рафаїлович відповів на численні запитання присутніх. Директор інституту Микола Михайлович Іжа подякував гостю за цікаву лекцію.Фотогалерея додається.