Написати листа
НАЦІОНАЛЬНА АКАДЕМІЯ ДЕРЖАВНОГО УПРАВЛІННЯ ПРИ ПРЕЗИДЕНТОВІ УКРАЇНИ карта сайту


   28 листопада 2014 р. в Інституті відбулося засідання Науково-експертної ради.
На початку роботи були презентовані заключні та анотовані звіти з НДР, що проводилися в Інституті протягом 2014 р. Доповідачі – наукові керівники та відповідальні виконавці НДР, довели до відома присутніх основні практичні результати НДР, члени НЕР ухвалили запропоновані звіти за умови усунення зауважень та врахування рекомендацій. Ємельянова О.М., начальник відділу координації наукових досліджень та інформаційно-аналітичної роботи, ознайомила з результатами моніторингу виконання НДР за 2014 р.
Про виконання Плану видання з наукової літератури за ІІ півріччя 2014 року та за 2014 рік доповів присутнім Патик О.В., начальник редакційно-видавничого відділу, акцентувавши увагу на та тому, що із запланованих 12 друкованих наукових продуктів, видано 9, 4 – не надійшло до друку. Члени НЕР ухвалили інформацію взяти до відома, і рекомендувати кафедрам протягом грудня 2014 р. ліквідувати зазначені недоліки.
Попов С.А., заступник директора з наукової роботи, виніс на обговорення проект Звіту з наукової діяльності Інституту за 2014 рік та Зведеного плану на 2015 рік. Членами НЕР були надані зауваження та пропозиції до змісту зазначеного проекту, який у цілому було схвалено.
Робота засідання НЕР відбувалася в діловій, доброзичливій обстановці, сповненій толерантності, взаємоповазі та конструктивного підходу до розгляду порушених питань.Фотогалерея додається.