Написати листа
НАЦІОНАЛЬНА АКАДЕМІЯ ДЕРЖАВНОГО УПРАВЛІННЯ ПРИ ПРЕЗИДЕНТОВІ УКРАЇНИ карта сайту


   Закінчила роботу Школа педагогічної майстерності «Впровадження практико-орієнтовного навчання», заняття в якій тривали з 03 листопада 2014 року по 21 січня 2015 року. Основною метою Школи було використання найсучасніших методик викладання та реагування на актуальні проблеми та недоліки в процесі педагогічної діяльності.
Десять викладачів ОРІДУ НАДУ при Президентові України прослухали повний курс та успішно захистили випускні роботи у вигляді презентацій. Особа увага приділялась використанню методик case-study, тренінгу, ділової гри, проектного методу, дискусії у викладацькій діяльності. Також, викладачі були ознайомлені з Програмним забезпеченням Еlite Panaboard та ЕТ для використання інтерактивної дошки. При захисті індивідуальних проектів за основу обиралися теми практичних та семінарських занять, які викладаються зазначеними викладачами для слухачів та студентів Інституту.
Випускники продемонстрували високий рівень професіоналізму та володіння сучасними освітніми технологіями, творчо підійшли до створення індивідуальних проектів. Серед найкращих робіт, представлених до захисту треба відмітити роботи доцентів Яковлевої Л.І. на тему «Використання методу «ділова гра» у практичному занятті на тему: «Світоглядно-ідеологічна багатоманітність українського суспільства в контексті сучасних політико-ідеологічних доктрин» (в рамках курсу «Концептуальні засади взаємодії політики й управління»); Макарової І.О. – «Використання методу case-study при викладанні дисципліни «Інформаційні системи та технології в управління організацією» у лабораторному занятті за темою «Класифікація інформаційних систем. СRM системи» для студентів спеціальності «Менеджмент організацій та адміністрування»; Мамонтової Е.В. – «Метод тезауруса при роботі з тестовими джерелами інформації при проведенні практичного заняття за темою: «Комплексний аналіз тексту офіційного документу або виступу конкретного державного чи політичного діяча на актуальну тему» для слухачів спеціальності «Державне управління».
До складу комісії, яка оцінювала індивідуальні проекти викладачів входили перший заступник директора Попов М.П., завідувач кафедри економічної та фінансової політики Ахламов А.Г., начальник відділу інформаційно-телекомунікаційних технологій, завідувач кафедри інформаційних технологій та систем управління Пігарєв Ю.Б., професор кафедри філософських та соціально-політичних наук Овчаренко С.В., старший викладач кафедри української та іноземних мов Холод М.В., заступник начальника відділу з навчальної роботи Попкова А.В.
Вручення сертифікатів про закінчення Школи відбудеться за участю директора Інституту найближчим часом.
Наступний набір слухачів до Школи педагогічної майстерності буде здійснено у новому навчальному році.
Запрошуються бажаючі взяти участь у навчанні.

Фотогалерея додається.