Написати листа
НАЦІОНАЛЬНА АКАДЕМІЯ ДЕРЖАВНОГО УПРАВЛІННЯ ПРИ ПРЕЗИДЕНТОВІ УКРАЇНИ карта сайту


   23 січня 2015 року відбулося засідання Науково-експертної ради Одеського регіонального інституту державного управління Національній академії державного управління при Президентові України.
У процесі роботи засідання НЕР було розглянуто питання про Зведений план наукової діяльності Інституту на 2015 рік; план роботи НЕР на 2015 рік; оновлений склад НЕР; експертизу тем дисертаційних досліджень аспірантів, докторантів та здобувачів вступу 2014 року; стан підготовки Інституту до участі у міжнародних проектах.
Порушуючи питання про Зведений план наукової діяльності Інституту на 2015 р., Попов С.А., заступник директора з наукової роботи, звернув увагу присутніх на тематику НДР, які заплановані до виконання у 2015 р.. Також учасниками було обговорено та уточнено план проведення комунікативних заходів в межах іміджевих подій на 2015 р. і план роботи НЕР на 2015 р. Представлені до розгляду плани було ухвалено.
Головою НЕР Поповим С.А. було представлено оновлений склад НЕР, затверджений наказом директора Інституту № 18 від 22 січня 2015 р.
У 2015 р. до роботи в засіданнях НЕР долучатимуться нові члени ради: науковці Інституту - Голинська О.В., доцент кафедри економічної та фінансової політики,к.держ.упр., доцент; Липовська С.О., декан факультету державного управління; Черняєва І.А., завідувач кафедри української та іноземних мов, к.філол.н., доцент; Яроміч С.А., завідувач кафедри менеджменту організацій, к.е.н., доцент; Яценко В.А., декан факультету менеджменту, к.держ.упр.; представники органів публічної влади Одеського регіону: Шандрик В.І., заступник Одеського міського голови з питань діяльності виконавчих органів влади; Андронова А.В., заступник директора Департаменту зовнішньоекономічної діяльності та європейської інтеграції Одеської обласної державної адміністрації.
Попов С.А. привітав нових членів НЕР, висловив надію на конструктивну злагоджену роботу НЕР у 2015 р. та побажав успіхів у подальшому.
Нагорна І.В., завідувач сектором підготовки наукових та науково-педагогічних кадрів, доповіла про теми дисертаційних досліджень аспірантів, докторантів та здобувачів 2014 року. Після детального обговорення та конструктивних дискусій членами НЕР було прийнято рішення затвердити теми дисертаційних досліджень аспірантів, докторантів та здобувачів вступу 2014 року, враховуючи зауваження та пропозиції уточнення тем окремих дисертаційних досліджень.
Про стан підготовки Інституту до участі у міжнародних проектах доповіли Маєв А.П., завідувач сектору міжнародних зв’язків та Комаровський В.В., доцент кафедри європейської інтеграції. Маєв А.П. повідомив присутніх про перспективи та можливості участі представників Інституту в міжнародних проектах. Комаровський В.В., який презентував інформацію про Проект IANUS II – програму мобільності Erasmus Mundus, що фінансується Європейською Комісією в межах програми Erasmus Mundus Action 2 – Партнерство з вищими учбовими закладами третіх країн та стипендія для мобільності, яка географічно залучає країни Lot 5: Арменія, Білорусь, Азербайджан, Грузія, Молдова та Україна. Свої доповнення та пропозиції щодо сприяння участі Інституту у міжнародних проектах вніс запрошений представник громадських організацій Одеського регіону Бондарук В.І. – директор громадської організації «Агенство регіонального розвитку».
Засідання відбулось в діловій, доброзичливій атмосфері.

Фотогалерея додається.