Написати листа
НАЦІОНАЛЬНА АКАДЕМІЯ ДЕРЖАВНОГО УПРАВЛІННЯ ПРИ ПРЕЗИДЕНТОВІ УКРАЇНИ карта сайту


   В ОРІДУ НАДУ при Президентові України було проведено аспірантські слухання, які мають на меті вирішення низки різнопланових завдань щодо активізації дослідницької роботи молодих вчених (з посиленням творчої та інноваційної компоненти в дослідницькій частині роботи), чіткішого формулювання гіпотези дослідження на його початкових стадіях, систематичності контролю за виконанням індивідуальних планів аспірантів, своєчасного виявлення можливостей вдосконалення обраної дослідницької програми, кращого інформування широкого загалу про результати проведеного дослідження, формулювання практичних рекомендацій щодо поліпшення структури та підвищення рівня дисертаційної роботи, вироблення сучасного стилю презентації результатів наукових досліджень (структура доповіді, дотримання ліміту часу, використання технічних засобів та супровідних матеріалів, підбір таблиць та рисунків тощо). Не менш важливим серед зазначених завдань є відпрацювання азів ораторської майстерності з урахуванням етичних правил наукової полеміки, критичної оцінки акумульованого академічного доробку.
Серед запрошених гостей були: керівники іноземних дипломатичних місій, органів державної влади та місцевого самоврядування, представники вищих навчальних закладів, культурних товариств і засобів масової інформації.
У березні 2015 року був проведений черговий етап аспірантських слухань за безпосередньої участі директора ОРІДУ д.політ.н., професора Іжі М.М., заступника директора з наукової роботи, к.т.н., доцента Попова С.А., наукових керівників аспірантів останнього року навчання.
Тиждень аспірантських слухань розпочався 03 березня 2015 року виступами наступних аспірантів:
- Ковінчук О.Л., аспірант ІІІ року навчання з відривом від виробництва кафедри державного управління та місцевого самоврядування, тема дисертації «Кластерний підхід як інструмент реалізації державної політики розвитку територій» (науковий керівник - к.держ.упр., доцент Попов М.П.);
- Назар О.І., аспірант ІІІ року навчання з відривом від виробництва кафедри європейської інтеграції, тема дисертації «Забезпечення фінансової автономії органів місцевого самоврядування України» (науковий керівник - д.геогр.н., професор Дергачов В.О.);
- Каштель В.В., аспірант ІV року навчання без відриву від виробництва кафедри філософських та соціально-політичних наук, тема дисертації «Вдосконалення механізмів державного регулювання сферою сімейних відносин» (науковий керівник - д.філос.н., професор Гансова Е.А.);
4 березня свою доповідь представив Халавка Т.Б., аспірант ІІІ року навчання з відривом від виробництва кафедри європейської інтеграції, тема дисертації «Інституційне забезпечення інтеграції етнічних груп в прикордонних регіонах» (науковий керівник - к.держ.упр. Кривцова О.М.);
5 березня свої наукові напрацювання презентував Маєв А.П., аспірант ІV року навчання без відриву від виробництва кафедри регіональної політики та публічного адміністрування, тема «Теоретико-методологічні засади регіонального управління в контексті європейської інтеграції України» (науковий керівник – д.полт.н., професор Іжа М.М.);
11 березня з результатами проведеного дослідження ознайомила Ротар В.О., аспірант ІІІ року навчання з відривом від виробництва кафедри філософських та соціально-політичних наук, тема дисертації «Розвиток системи надання соціальних послуг органами місцевого самоврядування» (науковий керівник - к.е.н., доцент Курносенко Л.В.).
31 березня планується провести наступне слухання для ще чотирьох аспірантів ОРІДУ НАДУ при Президентові України.
В цілому, проведення таких заходів в Інституті завжди викликають дискусію, що сприяє полегшенню роботи над завершенням дисертаційних досліджень.

Фотогалерея додається.