Написати листа
НАЦІОНАЛЬНА АКАДЕМІЯ ДЕРЖАВНОГО УПРАВЛІННЯ ПРИ ПРЕЗИДЕНТОВІ УКРАЇНИ карта сайту


31 березня 2015 року в Інституті було проведено черговий етап аспірантських слухань. В рамках заходу відбулась зустріч із директором інституту вищих керівних кадрів НАДУ при Президентові України д.держ.упр., професором Семенченко А.І., який звернувся із вступним словом до присутніх науковців та аспірантів ОРІДУ та наголосив на необхідності впровадження наукових розробок в практичну площину діяльності органів публічної влади в умовах реформування системи державного управління в Україні, а також побажав гарних здобутків на ниві наукової діяльності.
На аспірантських слуханнях звітували про результати проведених досліджень:
- Заболотна Н.М., аспірант кафедри філософських та соціально-політичних наук, тема дисертації «Молодіжні організації як суб’єкт формування та реалізації державної політики», (науковий керівник – к.політ.н., доцент Яковлева Л.І.);
- Лашкул І.Ю., аспірант кафедри державного управління і місцевого самоврядування, тема дисертації «Імплементація принципів “Доброго врядування” в діяльність органів місцевого самоврядування в Україні», (науковий керівник - д.держ.упр., доцент Молодожен Ю.Б.).
Доповіді аспірантів викликали жваву дискусію з проблем, що розкриваються в дисертаціях. В свою чергу, рекомендації, надані провідними науковцями сприятимуть покращенню якісної складової дисертаційних досліджень.
Фотогалерея додається.