Написати листа
НАЦІОНАЛЬНА АКАДЕМІЯ ДЕРЖАВНОГО УПРАВЛІННЯ ПРИ ПРЕЗИДЕНТОВІ УКРАЇНИ карта сайту


5 червня 2015 року делегація ОРІДУ НАДУ при Президентові України
Ахламов А.Г. - завідувач кафедри економічної та фінансової політики ОРІДУ НАДУ при Президентові України.
Кривцова В.М. – завідувач кафедри європейської інтеграції ОРІДУ НАДУ при Президентові України.
Паламарчук В.І. – професора кафедри менеджменту організацій ОРІДУ НАДУ при Президентові України взяла участь у Першому Всеукраїнському з’їзді вищих навчальних закладів державної форми власності в Київському національному торговельно-економічному університеті. Загалом на з’їзді були присутні 627 делегатів, які представляли 279 ВНЗ України.
Від Одеського регіонального інституту державного управління НАДУ при Президентові України, було делеговано:
На початку засідання голова з’їзду, ректор КНТЕУ Мазаракі Анатолій Антонович зачитав привітання Президента України Порошенка Петра Олексійовича учасникам зібрання: «Робота Першого всеукраїнського з’їзду вищих навчальних закладів державної форми власності розпочинає новий етап реалізації Закону України «Про вищу освіту». Бажаю Вам натхнення та подальших здобутків на благо нашої держави», – йдеться в привітанні.
Також було зачитано лист від Голови Комітету Верховної Ради України з питань науки і освіти Гриневич Лілії Михайлівни, що наголосила на важливості події: «Від Вашого вибору залежить, якою бути новій освіті України», – повідомляється в листі.
Делегати з’їзду відкритим голосуванням обрали Секретаріат з’їзду, членів Мандатної та Лічильної комісій.
В результаті голосування до складу Національного агентства із забезпечення якості вищої освіти було обрано 9 членів Національного агентства із забезпечення якості вищої освіти від вищих навчальних закладів державної форми власності.
Результати голосування ухвалено рішенням з’їзду одноголосно.
Фотогалерея додається.