Написати листа
НАЦІОНАЛЬНА АКАДЕМІЯ ДЕРЖАВНОГО УПРАВЛІННЯ ПРИ ПРЕЗИДЕНТОВІ УКРАЇНИ карта сайту27 лютого 2017 року Крупник А.С., доцент кафедри державного управління і місцевого самоврядування, голова Всеукраїнської громадської організації «Асоціація сприяння самоорганізації населення», Саханєнко С.Є., професор кафедри державного управління і місцевого самоврядування, Голинська О. В., доцент кафедри економічної та фінансової політики, взяли участь у роботі «круглого столу» на тему: «Удосконалення планування місцевого та регіонального розвитку в Одеській області за участі громадськості». Дискусія була організована Асоціацією сприяння самоорганізації населення спільно із фінансово-економічними службами Одеської обласної державної адміністрації.
Захід відбувався за участі представників об’єднаних територіальних громад, районних адміністрацій, сільських та селищних рад Одеської області області.
Андрій Крупник, керівник Аналітичного центру Асоціації, обгрунтував причини, що спонукають залучати громадськість, бізнесменів до процесів формування та, головне, виконання стратегій розвитку територій, головна з яких – можливість включення додаткових (людських, матеріально-технічних) ресурсів у процеси вирішення пріоритетних проблем. Він акцентував увагу на необхідності враховувати інтереси периферійних територій в об’єднаних громадах при розробці стратегій їхнього розвитку, адже, за даними дослідження, спротив реформі місцевого самоврядування виникає через закритість процесу прийняття рішень, через слабке залучення мешканців громад до процесів їхнього об’єднання та розвитку.
На думку Сергія Саханенко, професора ОРІДУ НАДУ при Президентові України, роль місцевих державних адміністрацій в реалізації реформи місцевого самоврядування та у стратегічному плануванні розвитку Одеської області значно зменшилась. З боку РДА спостерігається невміння та й часто небажання налагодити розуміння та співпрацю із органами місцевого самоврядування та групами впливу, що гальмує процес розробки і стратегічних планів розвитку територій і Перспективних планів формування спроможних територіальних громад. РДА, фактично, втратили координуючу роль в реалізації реформи, не виконують свої функції щодо своєчасного, повноцінного та адекватного інформування місцевого населення стосовно мети та логіки державних реформ. А функцію роз’яснення населенню державної політики фактично переклали на офіси реформ (нині – центрів розвитку місцевого самоврядування).
Олеся Голинська, доцент ОРІДУ НАДУ при Президентові України, повідомила, що зараз в країні фактично відбувається «оксамитова революція» в бюджетній системі з переходом на європейську систему фінансового обліку. У 2018 році кожний розпорядник бюджетних коштів буде конкурувати за бюджетний ресурс територій. Вона наголосила, що зараз триває перехід на конкурентне розуміння бюджету: якщо раніше більше коштів із державного бюджету надавалось найслабшим, то відповідно до програмно-цільового методу фінансово будуть посилюватись сильніші, таким чином підтримується якість соціальних послуг. А слабші в таких умовах повинні підтягуватись до рівня сильніших. В іншому разі цей бюджетний заклад виходить із конкурентної боротьби, втрачає бюджетне фінансування і підпадає під оптимізацію мережі.
Фотогалерея додається.