Написати листа
НАЦІОНАЛЬНА АКАДЕМІЯ ДЕРЖАВНОГО УПРАВЛІННЯ ПРИ ПРЕЗИДЕНТОВІ УКРАЇНИ карта сайту


   Під час семінару слухачі ознайомились і взяли участь в обговоренні наступних питань: «Комунікативні методи та заходи», «Етично-психологічна компетентність керівника як принцип ефективної діяльності органу публічної влади», «Нейролінгвістичне програмування. Практика використання методів комунікативного впливу в процесах управління», «Профілактика стресів. Психологічні технології стресостійкості», «Лідерство – запорука ефективного реформування системи публічного управління», «Формування моделі ідеального посадовця. Керівництво і лідерство в органах публічної влади», «Як уникнути синдрому вигорання?», «Особливості лідерства в публічній сфері».
   До проведення семінару були залучені: доцент кафедри управління проектами Одеського регіонального інституту державного управління НАДУ при Президентові України (далі – Інститут), кандидат технічних наук, доцент Вишневська В.М., провідний фахівець сектору міжнародних зв’язків Інституту, кандидат філологічних наук Ковалевська А.В., доцент кафедри державного управління і місцевого самоврядування Інституту, к. філос. н., доцент Оганісян М.С., завідувач кафедри державного управління і місцевого самоврядування Інституту, доктор наук з державного управління, професор Приходченко Л.Л., доцент кафедри психології та загальнонаукових дисциплін Одеського інституту Міжрегіональної академії управління персоналом, кандидат психологічних наук Рєпнова Т.П., психолог-консультант медичного центру «Відродження життя» Кавалерчик О.І., доцент кафедри управління проектами Інституту, кандидат технічних наук, доцент Яценко О.В.
   В анкетах за підсумками семінару слухачами було відзначено високий професійний рівень підготовки занять викладачами, залученими до навчального процесу, актуальність, доступність тем та вміння зацікавити кожного із слухачів.
    У останній день семінару, за підсумками тестування, слухачі отримали сертифікати державного зразка.

Фотогалерея додається.