Написати листа
НАЦІОНАЛЬНА АКАДЕМІЯ ДЕРЖАВНОГО УПРАВЛІННЯ ПРИ ПРЕЗИДЕНТОВІ УКРАЇНИ карта сайту


   В рамках семінару проведено низку занять, а саме:
   - тематичні зустрічі: «Основні поняття держави і права. Парламентаризм» ;
   - «круглий стіл»: «Національна академія державного управління при Президентові України в системі підготовки управлінських кадрів. Система державного управління: основи теорії та практики», «Історія України. Українська мова в державному управлінні», «Сучасний погляд та проблеми політекономії. Характеристика фінансової системи», «Актуальні питання державного регулювання економіки в макроекономічному аспекті», «Закономірності та процеси що відбуваються в сучасному управлінні економікою підприємств, та у мікроекономіці», «Україна у глобалізаційних процесах. Угода про асоціацію між Україною та ЄС», «Місце та роль філософської культури в державному управлінні. Моральні основи поведінки державного службовця. Особливості культурних процесів у незалежній Україні», «Соціальний розвиток в контексті сучасних суспільних змін», «Статистичні методи. Політаналітика і прогнозування у державному управлінні», «Основи менеджменту, менеджмент персоналу», «Суспільство як соціальна система. Соціальні зміни та процеси», «Сучасні проблеми національної безпеки», «Інформаційні технології в державному управлінні. Запровадження та функціонування електронного уряду» ;
   - лекції: «Конституційно-правові засади місцевого самоврядування в Україні. Децентралізація влади та реформи місцевого самоврядування в Україні. «Стратегія сталого розвитку «Україна – 2020», «Державна кадрова політики: сутність та механізми реалізації», «Розвиток політичної системи в сучасній Україні. Основи державної інформаційної політики».
   До проведення занять семінару були залучені кращі викладачі ОРІДУ НАДУ при Президентові України.
   Слухачі високо оцінили рівень організації семінару та роботи професорсько-викладацького складу.
   За результатами навчання було проведено підсумкове тестування.
   Всі слухачі семінару успішно склали тест.
   Під час підведення підсумків роботи семінару перший заступник директора інституту Попов Микола Петрович та начальник відділу організації семінарів за державним замовленням управління підвищення кваліфікації кадрів Привалова Наталія Володимирівна вручили сертифікати всім учасникам семінару.
   З метою методичного забезпечення для слухачів семінару підготовлено та розміщено у «хмарі» навчально-методичні матеріали та практичні рекомендації з актуальних питань, що висвітлювалися на семінарі.

Фотогалерея додається.