Написати листа
НАЦІОНАЛЬНА АКАДЕМІЯ ДЕРЖАВНОГО УПРАВЛІННЯ ПРИ ПРЕЗИДЕНТОВІ УКРАЇНИ карта сайту


   26 травня 2017 року у приміщені залу для проведення відеоконференцій відбулася щорічна науково-практична конференція «Соціально-економічний розвиток регіонів в умовах децентралізації влади: цілі механізми, інструменти».
   Організатори конференції: кафедра економічної та фінансової політики Одеського регіонального інституту державного управління Національної академії державного управління при Президентові України.
   В роботі конференції взяли участь: науково-педагогічні працівники кафедр економічної та фінансової політики, інформаційних технологій та систем управління та філософських та соціально-політичних наук, а також аспірантка Одеського національного економічного університету та слухачі Одеського регіонального інституту державного управління Національної академії державного управління при Президентові України.
   На конференція з доповіддю «Технології цифрової економіки» виступив завідувач кафедри інформаційних технологій та систем управління Ю. Б. Пігарєв. Він зазначив, що світовою тенденцією розвитку є поступовий перехід до цифрового суспільства та цифрової економіки за рахунок цифрової трансформації та переосмислення предмету управління. Цифрові трансформації або знищують ті чи інші індустрії, або їх рекомбінують та змінять. Томас Месенбург виділив три основні складові цієї концепції, зокрема: підтримуюча інфраструктура (ІТІ) (що включає в себе апаратне та програмне забезпечення, телекомунікації, мережі тощо), електронний бізнес (е-бізнес) (як ведеться бізнес, будь-які процеси, які організація проводить через комп'ютерні мережі) та електронна комерція
   (е-комерція). На думку аналітиків, розвиток цифрової економіки до 2035 року може досягти обсягів в 16 трильйонів доларів.

Фотогалерея додається.