Написати листа
НАЦІОНАЛЬНА АКАДЕМІЯ ДЕРЖАВНОГО УПРАВЛІННЯ ПРИ ПРЕЗИДЕНТОВІ УКРАЇНИ карта сайту


   Підвищення кваліфікації посадових осіб виконавчих органів Одеської міської ради проводилось відповідно до п. 10 плану-графіка на 2017 рік, затвердженого розпорядженнями Одеського міського голови від 28 грудня 2016 року № 1349 «Про організацію підвищення кваліфікації посадових осіб виконавчих органів Одеської міської ради у 2017 році», від 07 березня
   2017 року № 175 «Про внесення змін до плану-графіка підвищення кваліфікації посадових осіб виконавчих органів Одеської міської ради на 2017 рік».
   У рамках тематичного короткотермінового семінару слухачі ознайомились з основними принципами організації діловодства, особливостями та порядком архівного зберігання документів у державних органах місцевого самоврядування, оволоділи навиками роботи зі службовими документами у частині визначення єдиного підходу до суттєвого підвищення ефективності роботи у сфері діловодства й архівної справи.
   Програмою семінару передбачено та висвітлено наступні питання: «Порядок формування номенклатури справ», «Порядок формування архівних документів», «Порядок складання архівних описів справ», «Ділова українська мова в державному управлінні», «Нейролінгвістичне програмування. Практика використання методів комунікативного впливу в процесах управління», «Як уникнути синдрому вигорання?», «Електронне урядування на місцевому рівні (проект «Електронне місто», єдина система електронного документообігу, надання адміністративних послуг, відкриті дані, веб-ресурси: citizen.odessa.ua)», «Реінжиніринг адміністративних процесів в органах публічної влади.
   Теоретико – правові засади електронного документообігу», «Проблематика публічної інформації у формі відкритих даних».
   До проведення занять залучено найкращих викладачів-практиків та представників органів публічної влади, а саме: заступник директора департаменту - начальник відділу формування, обліку і використання документів НАФ департаменту архівної справи та діловодства Одеської міської ради Іскрова Т.Е., начальник відділу формування Національного архівного фонду та діловодства Державного архіву Одеської області Успенська Г.Б., головний спеціаліст відділу формування Національного архівного фонду та діловодства Державного архіву Одеської області Капиджиоглу В.О., начальник відділу організації семінарів за договорами управління підвищення кваліфікації кадрів ОРІДУ НАДУ при Президентові України Шматоваленко Л.С., провідний фахівець сектору міжнародних зв’язків ОРІДУ НАДУ при Президентові України, кандидат філологічних наук Ковалевська А.В., психолог-консультант медичного центру «Відродження життя»
   Кавалерчик О.І., заступник директора департаменту інформації та зв’язків з громадськістю Одеської міської ради Попов В.Л., доцент кафедри системного програмного забезпечення інституту комп’ютерних систем Одеського національного політехнічного університету, кандидат технічних наук, доцент Блажко О.А.
   Слухачі високо оцінили рівень організації семінару та роботи професорсько-викладацького складу.
   За результатами підсумкового тестування слухачі отримали сертифікати державного зразка.

Фотогалерея додається.