Написати листа
НАЦІОНАЛЬНА АКАДЕМІЯ ДЕРЖАВНОГО УПРАВЛІННЯ ПРИ ПРЕЗИДЕНТОВІ УКРАЇНИ карта сайту


   У період з 20 по 21 червня 2017 року в управлінні підвищення кваліфікації кадрів ОРІДУ НАДУ при Президентові України проведено тематичний короткотерміновий семінар на тему: «Актуальні питання організації роботи з розгляду звернень громадян в органах державної влади» з підвищення кваліфікації 16 державних службовців категорій Б та В, посади яких належать до 6-9 груп оплати праці, районних державних адміністрацій Одеської області, що відповідають за роботу зі зверненнями громадян, відповідно до п. 2 плану-графіка на 2017 рік, затвердженого розпорядженням голови Одеської обласної державної адміністрації від 1 червня № 429/А-2017 «Про організацію підвищення кваліфікації державних службовців обласної та районних державних адміністрацій у 2017 році».
   У рамках тематичного короткотермінового семінару слухачі ознайомились з основними принципами роботи зі зверненнями громадян та їх розгляду, порядком ведення особистого прийому громадян, основними механізмами та роз’ясненнями щодо найбільш актуальних проблем, які виникають під час реєстрації та опрацюванні звернень, веденням реєстраційно-контрольних карток, строків розгляду звернень, аналітичної роботи щодо виявлення найбільш актуальних проблем та внесення пропозицій стосовно шляхів їх розв'язання; виявлення причин, що зумовлюють надходження повторних звернень громадян, безпідставної відмови у задоволенні законних вимог заявників.
   До проведення занять залучено найкращих викладачів-практиків та представників органів публічної влади, а саме: Беккер Т.П. директора Контактного центру Одеської області, Попазову І.І. начальника відділу роботи із зверненнями громадян та доступу до публічної інформації апарату Одеської обласної державної адміністрації, Корнаєву В.О. заступника начальника відділу контролю та моніторингу документів вищих органів влади управління діловодства та контролю апарату Одеської обласної державної адміністрації, Шматоваленко Л.С. начальника відділу організації семінарів за договорами управління підвищення кваліфікації кадрів ОРІДУ НАДУ при Президентові України, Ковалевську А.В. провідного фахівця сектору міжнародних зв’язків ОРІДУ НАДУ при Президентові України, кандидата філологічних наук.
   21 червня 2017 року у рамках семінару було організовано проведення круглого столу на тему: «Актуальні питання і тенденції професійного розвитку службовців органів публічної влади у рамках міжнародного форуму «Реформа децентралізації: актуальні питання регіонального розвитку та досвід держав-членів ЄС і країн східного партнерства, у якому взяли участь директор ОРІДУ НАДУ при Президентові України, професор кафедри регіональної політики та публічного адміністрування, д.політ.н., професор, Заслужений працівник освіти України
   Іжа М.М., начальник управління підвищення кваліфікації кадрів ОРІДУ НАДУ при Президентові України Липовська С.О. Зустріч відбулася у вигляді конструктивного діалогу у форматі «запитання-відповідь». Підбиваючи підсумки, було відзначено надзвичайну актуальність тематики круглого столу та необхідність проведення таких зустрічей у майбутньому.
   У ході семінару висвітлено наступні питання, а саме: «Актуальні питання і тенденції професійного розвитку службовців органів публічної влади у рамках міжнародного форуму», «Реформа децентралізації: актуальні питання регіонального розвитку та досвід держав-членів ЄС і країн східного партнерства», «Ділова українська мова в державному», «Організація роботи органів публічної влади з реалізації вимог нормативно-правових актів, що регламентують порядок розгляду звернень громадян Порядок організації документообігу в органах виконавчої влади», «Нейролінгвістичне програмування. Практика використання методів комунікативного впливу в процесах управління», «Роль і місце Контактного центру Одеської області в Національній системі опрацювання звернень до органів виконавчої влади».
   Слухачі високо оцінили рівень підготовки семінару та роботи професорсько-викладацького складу.
   За результатами підсумкового тестування слухачі отримали сертифікати державного зразка.

Фотогалерея додається.