Написати листа
НАЦІОНАЛЬНА АКАДЕМІЯ ДЕРЖАВНОГО УПРАВЛІННЯ ПРИ ПРЕЗИДЕНТОВІ УКРАЇНИ карта сайту


   У період з 03 по 04 жовтня 2017 року у відділі підвищення кваліфікації кадрів ОРІДУ НАДУ при Президентові України проведено тематичний короткотерміновий семінар на тему: «Організаційно-правові та практичні аспекти здійснення заходів щодо забезпечення режиму секретності» з підвищення кваліфікації 24 державних службовців, які є уповноваженими режимно-секретних органів райдержадміністрацій та структурних підрозділів облдержадміністрації, проводиться на виконання п. 5 плану-графіка підвищення кваліфікації державних службовців категорій Б та В обласної та районних державних адміністрацій Одеської області на 2017 рік, затвердженого розпорядженням голови Одеської обласної державної адміністрації від 01 червня 2017 року № 429/А-2017 «Про організацію підвищення кваліфікації державних службовців обласної та районних державних адміністрацій у 2017 році» (зі змінами).
   У рамках тематичного короткотермінового семінару слухачі ознайомились з нормативно-правовими документами з питань забезпечення режиму секретності, правами і обов’язками працівників режимно-секретних органів; порядком надання, переоформлення та скасування допуску громадян до державної таємниці та доступу до матеріальних носіїв інформації з обмеженим доступом; порядком обліку і зберігання матеріальних носіїв секретної інформації, ведення журналів обліку; проведенням спеціальної експертизи щодо наявності умов для провадження діяльності, пов’язаної з державною таємницею, контроль за забезпеченням охорони державної таємниці.
   До проведення занять залучено найкращих викладачів-практиків та представників органів публічної влади, а саме: Хорошилову Н.Г. завідувача сектору режимно-секретної роботи апарату, Гусара О.О. головного спеціаліста сектору режимно-секретної роботи апарату, Браницького О.А. заступника начальника відділу охорони державної таємниці, Черепенко А.В. головного спеціаліста сектору режимно-секретної роботи апарату Одеської обласної державної адміністрації.
   Слухачі високо оцінили рівень підготовки семінару та роботи професорсько-викладацького складу. За результатами підсумкового тестування слухачі отримали сертифікати державного зразка.
Фотогалерея додається.